Dodano dnia: 2022-02-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Hajnówka, ul. Gajowa 5 (podlaskie). Działka numer: 2157

ul. Gajowa 5, 17-200, Hajnówka, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-15
Sygnatura:  Kmp 18/08
Obszar działki: 0,0992 ha
Cena wywołania: 3 689 zł
Cena oszacowania: 527 000 zł
Wadium: 52 701 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Łukasz Ignatowicz

Kancelaria Komornicza, ul. Mikołaja Kopernika 5, Bielsk Podlaski,  17-100 Bielsk Podlaski

tel. 857305155 / fax. 857305155

Sygnatura: Kmp 18/08
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Łukasz Ignatowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-03-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. 3-go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ******** *********** położonej przy ul. Gajowa 5,działka nr 2157,  17-200 Hajnówka, dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce (adres: ul. ul. Warszawska 87, Hajnówka, 17-200 Hajnówka)  prowadzi księgę wieczystą o numerze BI2P/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
1/32 udziału niewydzielonej części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2157 o pow 0,0992 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonej w Hajnówce przy ulicy Gajowej należącej w udziale 1/32 do dłużnika: Łukasz Trofimiuk

Suma oszacowania wynosi 4 918,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 688,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 491,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku Podlaskim 54 1240 5253 1111 0010 5382 8298.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. 3-go Maja 7, Bielsk Podlaski, 17-100  Bielsk Podlaski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Łukasz Ignatowicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Białystok, Artura Grottgera 4/22 (podlaskie)

Artura Grottgera 4/22, 15-213, Białystok, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 56 404 zł
Cena oszacowania: 84 607 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Białystok, Kręta 2 G-Garaż nr 89 (podlaskie)

Kręta 2 G-Garaż nr 89, 15-345, Białystok, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 21 460 zł
Cena oszacowania: 28 613 zł

Mieszkanie w miejscowości Płociczno-Tartak, Płociczno-Tartak 12/7 (podlaskie)

Płociczno-Tartak 12/7, 16-402, Płociczno-Tartak, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-05
e-licytacja
Cena wywołania: 93 000 zł
Cena oszacowania: 124 000 zł