Dodano dnia: 2022-01-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Gwizdów, Gwizdów 267 (podkarpackie). Działki numer: 1136, 1127, 418, 1206, 1212

Gwizdów 267, 37-110, Leżajsk, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-22
Sygnatura:  kmp 26/96
Obszar działki: 2,4130 ha
Cena wywołania: 65 837 zł
Cena oszacowania: 98 755 zł
Wadium: 9 877 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku

Jacek Podkamienny

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 64, Leżajsk,  37-300 Leżajsk

tel. 17 242 70 02 / fax. 17 242 70 02

Sygnatura: kmp 26/96
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku Jacek Podkamienny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-02-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku z siedzibą przy Mickiewicza 47, 37-300 Leżajsk, pokój 111,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ******** ***** położonej przy  , 37-300 Leżajsk, dla której  (adres: ul.  , Leżajsk/Gwizdów, 37-300 Leżajskprowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1E/xxxxxxxx/6 .
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Leżajsku Jacek Podkamienny Kancelaria Komornicza w Leżajsku zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c, że w dniu: 22 II 2022 roku, o godz. 13:00 w sali nr 111 Sądu Rejonowego w Leżajsku I Wydział Cywilny z siedzibą w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 47 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A, której przedmiotem będzie: 11Nieruchomość w niej opisana stanowi własność dłużnika Zbigniew Hader Łączna wartość oszacowania : 98 755,00 zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 sumy oszacowania tj. kwotę 65 836,66-zł. lp Przedmiot wyceny Wartość oszacowania części nieruchomości [zł] 1 Działka nr 1212 o powierzchni 0,1600 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym 49 170,00 2 Działka nr 1206 o pow. 0,0300 ha niezabudowana 4 308,00 3 Działka nr 1127 o pow. 0,6000 ha niezabudowana 13 632,00 4 Działka nr 1136 o pow. 0,7600 ha niezabudowana 17 268,00 5 Działka nr 418 o pow. 0,8700 ha, las 14 377,00 Cena wywoławcza poszczególnych działek wynosi 2/3 sumy oszacowania Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% cześci sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wpłaty wadium można dokonać w kancelarii Komornika, przekazać na konto Komornika nr 35 9187 0001 2001 0001 4326 0002 w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. Może być ono również złożone w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać w ciągu 14 dni poprzedzających licytację zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00 (tel.17 242 70 02). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powodztwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów, i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976. § 1. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji powinni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Stosownie do art. 954 kpc wzywam do zgłoszenia najpóźniej w terminie licytacji zestawienia podatków i innych danin publicznych, należnych do dnia licytacji.

Suma oszacowania wynosi 98 755,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 65 836,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 875,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS Leżajsk 35918700012001000143260002.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Mickiewicza 47, Leżajsk, 37-300  Leżajsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jacek Podkamienny

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Głowaczowa, Głowaczowa - (podkarpackie). Działka numer: 4

Głowaczowa -, 39-215, Głowaczowa, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 29 844 zł
Cena oszacowania: 39 792 zł

Grunt w miejscowości Bereżnica Wyżna, Bereżnica Wyżna (podkarpackie). Działki numer: 282, 283, 402/1

Bereżnica Wyżna, 38-610, Bereżnica Wyżna, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 190 500 zł
Cena oszacowania: 282 180 zł

Mieszkanie w miejscowości Stalowa Wola, Generała Leopolda Okulickiego 30/83 (podkarpackie)

Generała Leopolda Okulickiego 30/83, 37-450, Stalowa Wola, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 181 500 zł
Cena oszacowania: 242 000 zł