Dodano dnia: 2022-03-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Grzybowo, Nadmorska 7b (zachodniopomorskie). Działka numer: 61/1

Nadmorska 7b, 78-132, Grzybowo, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-06
Sygnatura:  Km 82/18
Obszar działki: 0,1326 ha
Cena wywołania: 797 316 zł
Cena oszacowania: 1 063 089 zł
Wadium: 106 309 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu

Krzysztof Przybyłowicz

Kancelaria Komornicza, ul. ppor. E. Łopuskiego 27/1A, Kołobrzeg,  78-100 Kołobrzeg

tel. 943528129 / fax. 943520283

Sygnatura: Km 82/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-04-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z siedzibą przy Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg, pokój 8,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy ul.Nadmorska 7b, 78-132 Grzybowo, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. Katedralna 13, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 1 063 089,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 797 316,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 106 308,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 41 1240 6508 1111 0000 5405 9313.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Katedralna 13, Kołobrzeg, 78-100  Kołobrzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Krzysztof Przybyłowicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Sławoborze, Sławoborze 1 (zachodniopomorskie)

Sławoborze 1, 78-314, Sławoborze, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-09
Cena wywołania: 90 933 zł
Cena oszacowania: 136 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Police, Wojska Polskiego 50/1 (zachodniopomorskie)

Wojska Polskiego 50/1, 72-010, Police, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-09
Cena wywołania: 153 000 zł
Cena oszacowania: 204 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Czepino, Akacjowa 4 (zachodniopomorskie)

Akacjowa 4, 74-100, Czepino, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 111 975 zł
Cena oszacowania: 149 300 zł