Dodano dnia: 2022-03-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Grzybiany, ul. Spokojna 24 (dolnośląskie). Działka numer: 200

ul. Spokojna 24, 59-216, Grzybiany, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-21
Sygnatura:  Km 2931/16
Obszar działki: 0,0200 ha
Cena wywołania: 81 150 zł
Cena oszacowania: 108 200 zł
Wadium: 10 820 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legnicy

Rafał Oskwarek zastępca Robert Bury

Kancelaria Komornicza, Św. Maksymiliana Kolbe 1a, Legnica,  59-220 Legnica

tel. 768565637 / fax. 768565637

Sygnatura: Km 2931/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Rafał Oskwarek zastępca Robert Bury na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-04-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy z siedzibą przy Kościuszki 1-3, 59-220 Legnica, pokój 12,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są******** *********, ********* ******** położonej przy ul. Spokojna 24, 59-216 Grzybiany, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Andersa 12/13, Legnica, 59-220 Legnica)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1L/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 108 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 820,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA O/Legnica 68 2030 0045 1110 0000 0108 1110.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 1-3, Legnica, 59-220  Legnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Rafał Oskwarek zastępca Robert Bury

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Zgorzelec, Romualda Traugutta 65 (dolnośląskie). Działka numer: 44

Romualda Traugutta 65, 59-900, Zgorzelec, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 476 250 zł
Cena oszacowania: 635 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Nowogrodziec, Juliusza Słowackiego (dolnośląskie)

Juliusza Słowackiego, 59-730, Nowogrodziec, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-20
e-licytacja
Cena wywołania: 660 100 zł
Cena oszacowania: 990 150 zł

Grunt w miejscowości Gilów, Gilów 3 (dolnośląskie). Działki numer: 156/4, 156/1

Gilów 3, 58-217, Gilów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
e-licytacja
Cena wywołania: 50 400 zł
Cena oszacowania: 67 200 zł