Dodano dnia: 2022-03-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Gryźliny, ul. Baczewskiego 3 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 88/3

ul. Baczewskiego 3, 11-034, Gryźliny, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-06
Sygnatura: KM 1551/20
Obszar działki: 0,0753 ha
Cena wywołania: 8 648 zł
Cena oszacowania: 11 530 zł
Wadium: 1 153 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Karolina Trykacz-Wnuk

Kancelaria Komornicza, Wyzwolenia 16 lok. 2, Olsztyn, 10-106 Olsztyn

tel. 089 527 58 11 / fax. 089 527 58 11

Sygnatura: KM 1551/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz-Wnuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-04-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn, pokój 317, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Baczewskiego 3,Gryźliny, 11-034 Stawiguda, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
udział 3/32 w prawie własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 88/3 o pow. 753 m2 położonej w Gryźliny przy ul. Baczewskiego 3, gmina Stawiguda, powiat olsztyński; dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą o Nr KW OL1O/xxxxxxxx/6., cała działka o łącznej powierzchni 0,0753 HA

Suma oszacowania wynosi 11 530,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 647,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 153,00 zł. Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 40160014621837245650000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Karolina Trykacz-Wnuk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Ostróda, Jana III Sobieskiego 3C/15/G50 (warmińsko-mazurskie)

Jana III Sobieskiego 3C/15/G50, 14-100, Ostróda, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 413 850 zł
Cena oszacowania: 588 800 zł

Nieruchomość w miejscowości Bisztynek, Wojska Polskiego 38 (warmińsko-mazurskie)

Wojska Polskiego 38, 11-230, Bisztynek, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 638 666 zł
Cena oszacowania: 958 000 zł

Grunt w miejscowości Szymonka, Szymonka (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 217

Szymonka, 11-520, Szymonka, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 187 897 zł
Cena oszacowania: 250 530 zł