Dodano dnia: 2022-06-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Gruczno, Źródlana 6 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 156/47

Źródlana 6, 86-111, Gruczno, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-21
Sygnatura:  Km 3087/16
Obszar działki: 971 m2
Cena wywołania: 174 000 zł
Cena oszacowania: 232 000 zł
Wadium: 23 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą

Małgorzata Rut-Nowak

Kancelaria Komornicza, Klasztorna 1,  Świecie,   86-100 Świecie

tel. 523311286 / fax. 523311286

Sygnatura: Km 3087/16

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Świeciu n/Wisłą Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-07-2022 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu n/Wisłą z siedzibą przy Sądowa 12, 86-100 Świecie, pokój 25,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********** położonej przy  Źródlana 6, 86-111 Gruczno , dla której  Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Sądowa 12, Świecie, 86-100 Świecie)   prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna 156/47 o powierzchni 971 m2, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RIVa – grunty orne (438 m2); B – tereny mieszkaniowe (533 m2); ma kształt nieregularny, teren płaski. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze: energetyczne, wodociągowe,  kanalizacyjne-lokalne, telekomunikacyjne. Nieruchomość zabudowana jest dwoma murowanymi budynkami w zabudowie szeregowej z 1980 r. (wg kartoteki budynków), stanowiących funkcjonalną całość: budynkiem jednokondygnacyjnym o numerze ewidencyjnym 281 i  Pz 53 m2 (według kartoteki budynków); fragment obiektu usytuowany jest na sąsiedniej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 156/48, co nie zostało opisane w kartotece budynku; budynkiem dwukondygnacyjnym o numerze ewidencyjnym 282 o  Pz 54 m2 (według kartoteki budynków), przy czym fragment obiektu usytuowany jest na sąsiedniej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 156/48, co opisane jest w kartotece budynku. Wykończenie wewnętrzne: Wykończenia ścian:powierzchnie ścian malowane farbami kryjącymi, ceramika ścienna w łazience z WC; Podłogi – w zależności od pomieszczenia panele podłogowe, ceramika podłogowa; w pomieszczeniu łazienki na poddaszu brak okładzin podłogowych W garażu – posadzka betonowa; Stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe typowe. Stolarka drzwiowa wewnętrzna – płytowa pełna, częściowo szklona; Schody – betonowe bez okładzin Armatura łazienkowa: w jednej z łazienek kabina prysznicowa, umywalka, WC kompakt; w drugiej łazience wanna nieobudowana, umywalka, WC podtynkowe. Grzejniki łazienkowe. Ogrzewanie: co z kotłem na paliwo stałe zlokalizowanym z w piwnicy Dodatkowe uwagi: w kuchni i jednej z łazienek zamontowano dodatkowo punkty oświetleniowe; Poszczególne pomieszczenia w budynku wymagają odświeżenia. Taras – płyta betonowa popękana, porośnięta mchem. Łączna powierzchnia użytkowa budynków, określona w wyniku pomiaru w dniu oględzin nieruchomości wynosi Pu = 109,6 m2. Obszar działki częściowo ogrodzony, zagospodarowany w stopniu podstawowym. Na działce znajduje się trawa i roślinność ogrodowa. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym Uchwała nr 155/12 z dnia 31 maja 2012 r. przedmiot opisu znajduje się się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol planu 3MN. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej nr 031027C - działki drogowej 156/18 - ul. Źródlanej.

Suma oszacowania wynosi 232 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP ŚWIECIE 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 12, Świecie, 86-100  Świecie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Małgorzata Rut-Nowak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Wieniec, Szkolna 17 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 340

Szkolna 17, 87-880, Wieniec, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 318 533 zł
Cena oszacowania: 477 800 zł

Dom w miejscowości Opoki, Opoki 13A (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 40/11

Opoki 13A, 87-710, Opoki, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 191 333 zł
Cena oszacowania: 287 000 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Bydgoszcz, Koszarowa 16/G4 (kujawsko-pomorskie)

Koszarowa 16/G4, 85-324, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 74 000 zł
Cena oszacowania: 111 000 zł