Dodano dnia: 2022-05-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Gronowo Górne, Topazowa 11 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 53

Topazowa 11, 82-310, Gronowo Górne, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-24
Sygnatura: KM 1329/20
Obszar działki: 0,8400 ha
Cena wywołania: 732 900 zł
Cena oszacowania: 977 200 zł
Wadium: 97 720 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Stanisław Kocemba

Kancelaria Komornicza, Hetmańska 28, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 55 235 58 28 / fax.

Sygnatura: KM 1329/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Kocemba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-06-2022 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Płk. Dąbka 21, 82-300 , pokój 119, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy Topazowa 11, 82-310 Gronowo Górne, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
prawo własności działki gruntu nr 53 obręb 007 o powierzchni 0,8400 ha wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i dwoma budynkami garażowymi - prawo własności w udziale 8/8 należące do Władysława Nowickiego i w udziale 7/8 należące do Janiny Nowickiej. Budynek mieszkalny o powirzchni użytkowej 164 m2 i powierzchni zabudowy 91 m2 składa się z wysokiego parteru, piętra i podpiwniczenia użytkowego - budynek wybudowany w 1970r. W piwnicy o powierzchni 62,60 m2 znajduje sie: kotłownia a w niej 2piece: gazowy i węglowy, kuchnia, spizarnia, 2 pokoje, komunikacja, wc, pomieszczenie gospodarcze - wejście do piwnicy z podwórka. Parter budynku o powierzchni 54,60 m2 składa sie z: przedsionka, klatki schodowej, wc, kuchni, pokoju. Na piętrze budynku o powierzchni 46,90 m2: sypialnia, łazienka, pokój, komunikacja.Stan budynku ustalono jako doby, standard wykończenia - dobry, wyposażony w energię elektryczną, wodę, kanalizację, piec gazowy i węglowy. Budynek garażowy drewniany posiada powierzchnię 18 m2, budynek garażowy murowany posiada powierzchnię 27,30 m2. Nieruchomość ogrodzona siatką metalową, od frontu płot metalowy z bramą wjazdową i bramką. Nieruchomość znajduje się w obrębie wsi, w niedalekiej odległości od drogi krajowej E-7 i 1 km od miasta Elbląg. Dojazd dogodną drogą na działce nr 51, publiczną, utwardzoną. Lokalizacja okreslona jako bardzo dobra.

Suma oszacowania wynosi 977 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 732 900,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 97 720,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 3 O. w Elblągu 58 1500 1403 1214 0000 5061 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Stanisław Kocemba

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Gronowo Górne, Opalowa 26 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 190

Opalowa 26, 82-310, Gronowo Górne, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-22
Cena wywołania: 519 000 zł
Cena oszacowania: 692 000 zł