Dodano dnia: 2022-04-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Gronity, Pod Świerkami 9 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 89/14

Pod Świerkami 9, 11-036, Gronity, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-17
Sygnatura: KM 454/21
Obszar działki: 777,0000 m2
Cena wywołania: 328 057 zł
Cena oszacowania: 437 410 zł
Wadium: 43 741 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Karolina Trykacz-Wnuk

Kancelaria Komornicza, Wyzwolenia 16 lok. 2, Olsztyn, 10-106 Olsztyn

tel. 089 527 58 11 / fax. 089 527 58 11

Sygnatura: KM 454/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz-Wnuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-05-2022 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn, pokój 223, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Pod Świerkami 9,Gronity, 11-036 Gietrzwałd, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
* działka ewidencyjna nr 89/14 położona w miejscowości Gronity gmina Gietrzwałd, powierzchnia działki 0,0777 ha; stanowiąca nieruchomość gruntową zabudowaną, dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1O/xxxxxxxx/7; stanowiąca własność: Agnieszka Żejmo Dane adresowe nieruchomości: Gronity, ul. Pod Świerkami 9; * stwierdzono niezgodność zapisów KW ze stanem ujawnionym w ewidencji oraz stanem rzeczywistym. W księdze wieczystej przedmiotowa nieruchomość widnieje jako działka niezabudowana, zaś w ewidencji gruntów i budynków jest informacja o budynku mieszkalnym. W rzeczywistości na działce posadowiony jest budynek, który na dzień ustalenia stanu nieruchomości był oddany do użytkowania. * przedmiotowa nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – działka leży bezpośrednio przy drodze gruntowej gminnej – ulicy Pod Świerkami.

Suma oszacowania wynosi 437 410,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 328 057,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 741,00 zł. Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 40160014621837245650000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać elaborat szacunkowy  w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Karolina Trykacz-Wnuk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Plichta, Plichta (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 121/2, 119/1

Plichta, 14-105, Plichta, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-15
e-licytacja
Cena wywołania: 15 000 zł
Cena oszacowania: 20 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Olsztyn, Franciszka Barcza 14/39 (warmińsko-mazurskie)

Franciszka Barcza 14/39, 10-686, Olsztyn, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 30 675 zł
Cena oszacowania: 40 900 zł

Mieszkanie w miejscowości Komorniki, Komorniki 20/20 (warmińsko-mazurskie)

Komorniki 20/20, 13-200, Komorniki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-11
Cena wywołania: 255 000 zł
Cena oszacowania: 340 000 zł