Dodano dnia: 2022-06-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Grodzka, Grodzka 10 (wielkopolskie). Działka numer: 3/12

Grodzka 10, 62-200, Gniezno, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-08
Sygnatura: Km 2223/21
Obszar działki: 0,0990 ha
Cena wywołania: 921 938 zł
Cena oszacowania: 1 229 250 zł
Wadium: 122 925 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie

Przemysław Górny

Kancelaria Komornicza, Al. Reymonta 3A, Gniezno, 62-200 Gniezno

tel. (61)4292555 / fax. (61)4292555

Sygnatura: Km 2223/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Przemysław Górny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-08-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z siedzibą przy Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno, pokój 36, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy Grodzka 10, 61-200 Gniezno, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1G/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Właścicielami nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej są dłużnicy: **** ***. Działka gruntu nr 3/12 o powierzchni 990 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 211,45 m2 oraz pomieszczeniem garażu o pow. użytkowej 44,31 m2. Działka ogrodzona z frontu ogrodzeniem panelowym na słupkach z cegły klinkierowej, pozostałe ogrodzenie stanowi parkan betonowy z gotowych elementów oraz siatka stalowa. Podejście i podjazd utwardzone kostką brukową, teren zagospodarowany w trawę i zieleń ozdobną. Wyceniana nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym z garażem dwustanowiskowym w zabudowie wolnostojącej. Nieruchomość zlokalizowana jest w części peryferyjnej miasta Gniezna – obręb Arkuszewo – osiedle we wschodniej części Gniezna przy drodze krajowej nr 15 (ul. Roosevelta). Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Grodzka – działka nr 3/7 – droga gminna. Uzbrojenie techniczne w ul. Grodzkiej: prąd, wodociąg, gaz.

Suma oszacowania wynosi 1 229 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 921 937,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 122 925,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Poznaniu 46 1020 4027 0000 1802 1165 9192. z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na w/w konto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie mieszczącym się pod adresem: Franciszkańska 9/10, Gniezno, 62-200 Gniezno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Przemysław Górny

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Ognik 13b/12 (wielkopolskie)

Ognik 13b/12, 60-392, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 183 000 zł
Cena oszacowania: 244 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Poznań, Witaszka 37 (wielkopolskie)

Witaszka 37, 61-407, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-25
Cena wywołania: 348 322 zł
Cena oszacowania: 464 430 zł

Nieruchomość w miejscowości Jastrowie, Kolejowa (wielkopolskie)

Kolejowa, 64-915, Jastrowie, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 331 050 zł
Cena oszacowania: 441 400 zł