Dodano dnia: 2022-05-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Grodków, Gałążczyce 3a (opolskie). Działka numer: 414

Gałążczyce 3a, 49-200, Grodków, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-05
Sygnatura:  KM 863/20
Obszar działki: 0,5500 ha
Cena wywołania: 234 975 zł
Cena oszacowania: 313 300 zł
Wadium: 31 330 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nysie

Alicja Uryasz-Polaczyk

Kancelaria Komornicza, Piastowska 21,  Nysa,   48-300 Nysa

tel. 774231046 / fax. 774231046

Sygnatura: KM 863/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Nysie Alicja Uryasz-Polaczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-07-2022 o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Nysie z siedzibą przy Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, pokój 207,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************* położonej przy  Gałążczyce 3a, 49-200 Grodków , dla której  SĄD REJONOWY NYSA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , NYSA,  48-300 NYSA prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1N/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w m-ści Gałązczyce, gmina Grodków, powiat brzeski, woj. opolskie i obejmująca działkę gruntową zabudowana położoną w m-ści Gałązczyce nr 3a oznaczoną numerem ewidencyjnym 414. Nieruchomość o pow. 0,5500 ha zabudowana jest dwoma budynkami mieszkalnymi, garażem oraz budynkiem gospodarczym . Dla nieruchomości urządzona została księga wieczysta nr OP1N/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 313 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 234 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 330,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO I O. w Nysie 47 1240 1675 1111 0010 5156 9388.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Plac Kościelny 6, Nysa, 48-300  Nysa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Alicja Uryasz-Polaczyk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Grodków, Henryka Sienkiewicza 64/2 (opolskie)

Henryka Sienkiewicza 64/2, 49-200, Grodków, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 37 050 zł
Cena oszacowania: 49 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Grodków, Warszawska 28/1 (opolskie)

Warszawska 28/1, 49-200, Grodków, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-01
Cena wywołania: 56 250 zł
Cena oszacowania: 75 000 zł