Dodano dnia: 2022-05-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Grębynice, Rajska 3 (małopolskie). Działka numer: 184/2

Rajska 3, 32-087, Grębynice, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-21
Sygnatura:  KM 2865/20
Obszar działki: 1000,0000 m2
Cena wywołania: 409 248 zł
Cena oszacowania: 545 665 zł
Wadium: 54 567 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Marcin Leśniak

Kancelaria Komornicza, Żabiniec 66, Kraków,  31-215 Kraków

tel. 012-414-01-31 / fax. 012-414-01-31

Sygnatura: KM 2865/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Marcin Leśniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-06-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-134,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest **** *** położonej przy  ,Grębynice,  32-088 Zielonki, dla której  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Rajska 3, Grębynice, 32-088 Zielonkiprowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/xxxxxxxx/4. oraz KR1P/xxxxxxxx/6
Opis nieruchomości:
- udział 143/340 w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 184/2 położonej w Grębynicach gm. Zielonki dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/xxxxxxxx/4. Działka jest zabudowana bydynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. - udział 143/340 w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 184/11 położonej w Grębynicach gm. Zielonki dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/xxxxxxxx/6. Działka jest niezabudowana, znajduje się za działką nr 184/2, stanowi część ogrodu. Działki stanowią całość gospodarczą.

Suma oszacowania wynosi 545 665,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 409 248,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 566,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala 92 8619 0006 0030 0325 8078 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
07.06.2022 09:00 - 09:15

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Leśniak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kraków, os. Spółdzielcze 3/41 (małopolskie)

os. Spółdzielcze 3/41, 31-943, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 154 193 zł
Cena oszacowania: 205 591 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Zielińska 20/63 (małopolskie)

Zielińska 20/63, 31-227, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-28
e-licytacja
Cena wywołania: 303 223 zł
Cena oszacowania: 404 298 zł

Grunt w miejscowości Piotrowice, Andrychowska (małopolskie). Działka numer: 3730/4

Andrychowska, 32-641, Piotrowice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 21 600 zł
Cena oszacowania: 28 800 zł