Dodano dnia: 2022-05-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Grębów, Grębów 49 (wielkopolskie). Działka numer: 357

Grębów 49, 63-708, Grębów, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-08
Sygnatura:  Km 896/20
Obszar działki: 0,4000 ha
Cena wywołania: 287 773 zł
Cena oszacowania: 383 697 zł
Wadium: 38 370 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie

Tomasz Kuderski

Kancelaria Komornicza, ul. Rawicka 1, Krotoszyn,  63-700 Krotoszyn

tel. (62) 721-03-93 / fax. (62) 721-03-93

Sygnatura: Km 896/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie Tomasz Kuderski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-07-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Krotoszynie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 11, 63-700 Krotoszyn,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są **** **** położonej przy  49,Grębów,  63-708 Rozdrażew, dla której Sąd Rejonowy w Krotoszynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sienkiewicza 11, Krotoszyn, 63-700 Krotoszyn)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1R/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie Tomasz Kuderski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-07-2022r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Krotoszynie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 11 w sali nr 109, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej należącej do dłużników: **** ******** położonej: 63-708 Rozdrażew, Grębów 49, dla której Sąd Rejonowy w Krotoszynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1R/xxxxxxxx/9. Sprzedaż licytacyjna obejmuje: 1) działkę nr 357 o powierzchni 0,4000ha, 2) budynek mieszkalny jednorodzinny, Pu=97,16m2, 3) budynek gospodarczo-garażowy, Pu=31,70m2, 4) budynek szopo-garażowy, Pu=104,34m2, 5) budynek stodoły z oborą, Pu=514,65m2. Suma oszacowania wynosi 383 697,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 287 772,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 369,70 zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 82 10202212 0000 5702 0301 4719 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.11:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Suma oszacowania wynosi 383 697,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 287 772,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 369,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kaliszu 82 1020 2212 0000 5702 0301 4719.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Sienkiewicza 11, Krotoszyn, 63-700  Krotoszyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Kuderski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Krosno, Olszynka 4C/1 (wielkopolskie)

Olszynka 4C/1, 62-050, Krosno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 184 920 zł
Cena oszacowania: 246 560 zł

Dom w miejscowości Porażyn, Porażyn 117 (wielkopolskie). Działka numer: 428/2

Porażyn 117, 64-330, Porażyn, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-29
e-licytacja
Cena wywołania: 778 905 zł
Cena oszacowania: 1 038 540 zł

Mieszkanie w miejscowości Kościan, Strzelecka 8/2 (wielkopolskie)

Strzelecka 8/2, 64-000, Kościan, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 125 977 zł
Cena oszacowania: 167 970 zł