Dodano dnia: 2022-06-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Grębocin, Dworcowa 56b (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 293/17

Dworcowa 56b, 87-162, Grębocin, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-14
Sygnatura:  GKm 205/20
Obszar działki: 0,2892 ha
Cena wywołania: 286 500 zł
Cena oszacowania: 382 000 zł
Wadium: 38 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Marek Imiela

Kancelaria Komornicza, Moniuszki 3,  Toruń,   87-100 Toruń

tel. 507507148 / fax. 507507148

Sygnatura: GKm 205/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Toruniu Marek Imiela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-07-2022 o godz. 13:30  w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu z siedzibą przy Fosa Staromiejska 12/14, 87-100 Toruń, pokój 108,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ***********  położonej przy  , 87-162 GRĘBOCIN , dla której  Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Fosa Staromiejska 12/14, Toruń, 87-100 Toruń)   prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 382 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 286 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 45 1020 1462 0000 7102 0319 6805.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Fosa Staromiejska 12/14, Toruń, 87-100 Toruń można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
30.06.2022 - 13.07.2022 17:00 - 18:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marek Imiela

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Grębocin, Dworcowa (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 233/74

Dworcowa, 87-162, Grębocin, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 153 750 zł
Cena oszacowania: 205 000 zł