Dodano dnia: 2022-06-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Grądki, Czarna Droga 29 (mazowieckie). Działka numer: 39/1

Czarna Droga 29, 05-084, Grądki, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-27
Obszar działki: 600 m2
Cena wywołania: 264 675 zł
Cena oszacowania: 352 900 zł
Wadium: 35 290 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


        

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim
Witold Kopczewski
Kancelaria Komornicza Nr IX w Milanówku
05-822 Milanówek ul. Piasta 21
tel. 22 869-28-28  e-mail: witold.kopczewski@komornik.pl
milanowek.komornik.pl
Km 2116/16


                                                                         OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NR KW WA1G/xxxxxxxx/4


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Witold Kopczewski na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 lipca 2022 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 14, w sali nr I odbędzie się pierwsza licytacja należącej do ********** nieruchomości gruntowej zabudowanej, którą stanowi działka ewidencyjna nr 39/1, obręb 0006 Grądki położona pod adresem 05-084 Grądki, ul. Czarna Droga 29, gmina Leszno, powiat warszawski zachodni. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1G/xxxxxxxx/4.

Nieruchomość gruntowa o pow. 600 m. kw. zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, murowanym, wolnostojącym. Pow. zabudowy wynosi 112 m. kw.  Rok budowy 1975 (wg kartoteki budynków).

Suma oszacowania wynosi 352 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 264 675,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 290,00 zł. Rękojmię można uiścić w gotówce w kasie kancelarii lub przelewem na konto komornika nr: 71 10201055 0000 9102 0024 2206. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Komornik Sądowy

Witold Kopczewski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Skrzyńsko, Przemysłowa 27a (mazowieckie)

Przemysłowa 27a, 26-400, Skrzyńsko, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 5 488 875 zł
Cena oszacowania: 7 318 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, 1 Maja 10/4 (mazowieckie)

1 Maja 10/4, 02-495, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
e-licytacja
Cena wywołania: 179 232 zł
Cena oszacowania: 238 976 zł

Nieruchomość w miejscowości Brzóza, Długa 4 (mazowieckie)

Długa 4, 26-903, Brzóza, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 186 666 zł
Cena oszacowania: 280 000 zł