Dodano dnia: 2022-02-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Grabie, Grabie 133 (małopolskie). Działka numer: 128/3

Grabie 133, 32-740, Grabie, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-16
Sygnatura:  KM 5/20
Obszar działki: 0,09 ha
Cena wywołania: 237 000 zł
Cena oszacowania: 316 000 zł
Wadium: 31 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bochni

Michał Drzymała

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 1/3, Bochnia,  32-700 Bochnia

tel. 146123734 / fax. 146123734

Sygnatura: KM 5/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Michał Drzymała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bochni z siedzibą przy Kościuszki 4, 32-700 Bochnia, pokój 123,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ****** ********** położonej przy  133,Grabie,  32-740 Łapanów, dla której SĄD REJONOWY BOCHNIA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , BOCHNIA, 32-700 BOCHNIAprowadzi księgę wieczystą o numerze TR1O/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna nr  128/3 o  powierzchni 0,09 ha. Działka o  mniej regularnym kształcie. Zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Uzbrojona w  sieć: gazową, wodociągową, elektryczną. Kanalizacja własna (szambo). Dojazd drogą służebną. Teren estetycznie zagospodarowany w  formie przydomowego ogrodu z  ozdobnymi nasadzeniami. Działka ogrodzona (siatka na podmurówce), brama wjazdowa od strony północno - wschodniej. Ciągi komunikacyjne wokół budynku utwardzone (kostka brukowa). Budynek mieszkalny jednorodzinny z  początku lat 90-tych. Zabudowa wolnostojąca, parterowy z  poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Powierzchna użytkowa 124,19  m2 + strych. Budynek wybudowany w  technologii murowanej. Stropy żelbetowe. Otynkowany. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie - dachówką.

Suma oszacowania wynosi 316 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 237 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP W BOCHNI 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Kościuszki 4, Bochnia, 32-700 Bochnia można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
09.03.2022 11:00 - 11:15

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Michał Drzymała

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Dąbrowica, Dąbrowica 73 (małopolskie). Działki numer: 726/4, 737/2

Dąbrowica 73, 33-230, Dąbrowica, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 5 610 zł
Cena oszacowania: 103 080 zł

Grunt w miejscowości Siedlec, Siedlec (małopolskie). Działka numer: 275/2

Siedlec, 32-015, Siedlec, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 46 000 zł
Cena oszacowania: 69 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Chrzanów, Kolonia Stella 45 (małopolskie)

Kolonia Stella 45, 32-500, Chrzanów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 1 269 327 zł
Cena oszacowania: 1 692 437 zł