Dodano dnia: 2022-02-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Gościeradów-Folwark, Klonowa 3 (lubelskie). Działki numer: 156/6, 575, 678, 828, 779

Klonowa 3, 23-275, Gościeradów-Folwark, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-01
Sygnatura:  Km 1778/19
Obszar działki: 0,0884 ha + 1,7900 ha + 2,1682 h
Cena wywołania: 257 936 zł
Cena oszacowania: 343 916 zł
Wadium: 34 392 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku

Krzysztof Podgórski

Kancelaria Komornicza, Tadeusza Kościuszki 30, Kraśnik,  23-200 Kraśnik

tel. (81) 825-25-99 / fax. (81) 825-25-99

Sygnatura: Km 1778/19OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2022 o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku z siedzibą przy Lubelska 81, 23-200 Kraśnik, pokój IV, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** *** położonej przy  ,Księżomierz Kościelna,  23-275 Gościeradów, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Fabryczna 6, Kraśnik, 23-200 Kraśnik)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1K/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
udział 1/2 w nieruchomości stanowiącej działkę nr 575 o pow. 1,7900 ha należącej do dłużnika **** ******** położona: 23-275 Gościeradów, Księżomierz Kościelna,

Suma oszacowania wynosi 37 411,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 058,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 741,10 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Lubelska81, Kraśnik, 23-200  Kraśnik.  

- ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** ** położonej przy  ,Dąbrowa,  23-235 Annopol, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Fabryczna 6, Kraśnik, 23-204 Kraśnik)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1K/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
udział 1/2 w nieruchomości stanowiącej działki nr 678, 828, 779 o pow. 2,1682 ha, należącej do dłużnika **** ******** położonej: 23-235 Annopol, Dąbrowa,

Suma oszacowania wynosi 38 741,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 055,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 874,10 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Lubelska81, Kraśnik, 23-200  Kraśnik.  

- nieruchomości, której właścicielami są ** **** położonej przy Klonowa 3,Gościeradów Folwark,  23-275 Gościeradów, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Fabryczna 6, Kraśnik, 23-204 Kraśnik)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1K/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
działka nr 156/6 o pow. 0,0884 ha, położona: 23-275 Gościeradów, Gościeradów Folwark. Działka nr 156/6 zabudowana jest parterowym, częściowo podpiwniczonym murowanym budynkiem mieszkalnym krytym blachodachówką wybudowanym najprawdopodobniej na początku lat 90-tych po przeprowadzonym częściowym remoncie o powierzchni zabudowy 132 m2 oraz parterowym budynkiem garażowym o powierzchni zabudowy 61 m2. Budynek mieszkalny o rzucie dwóch prostokątów, na parterze zróżnicowana wysokość pomieszczeń. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany, dach nieocieplony, kontrukcji drewnianej, kryty blachodachówką. Elewacja tynkowana i malowana, tynk cementowo wapienny. Stolarka okienna PCV, żaluzje dzień/noc, w piwnicy okna drewniane, schody na półpiętro wykończone drewnem. W budynku instalacja energetyczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania. Ogrzewanie centralne z pieca gazowego dwufunkcyjnego i na paliwo stałe, w łazience wanna z hydromasażem. Budynek gospodarczo garażowy jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, przylegający do bliźniaczej zabudowy sąsiedniej. W budynku garaż dwustanowiskowy z kanałem naprawczym oraz pomieszczenia gospodarcze; ściany zewnętrzne murowane z bloczków silikatowych, nieotynkowane, strop żelbetowy na belkach stalowych, dach drewniany, jednospadowy ze strychem. Działka ma kształt regularny, prostokątny, szerokość ok. 19 m. Działka od frontu jest ogrodzona ogrodzeniem z przęseł metalowych, z dwiema bramami i furtką, z pozostałych działka ogrodzona jest ogrodzeniem z siatki metalowej i elementów betonowych. Przy ogrodzeniu z siatki żywopłot. Na działce nasadzenia roślin ozdobnych. Wjazdy utwardzone kostką betonową. Dojazd drogą asfaltową. Działka położona jest w terenie gdzie brak jest ważnego PZP. Jak wynika ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gościeradów Uchwała XXXVI/234/18 z dnia 24-05-2018 r. działka położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.

Suma oszacowania wynosi 267 764,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 200 823,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 776,40 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Lubelska81, Kraśnik, 23-200  Kraśnik.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Lublinie 29 1020 3147 0000 8102 0091 3707.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Krzysztof Podgórski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Lubartów, Farna 13 (lubelskie). Działka numer: 525/11

Farna 13, 21-100, Lubartów, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 402 000 zł
Cena oszacowania: 536 000 zł

Grunt w miejscowości Łukówek, Łukówek (lubelskie). Działka numer: 123/2

Łukówek, 22-107, Łukówek, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 98 700 zł
Cena oszacowania: 131 600 zł

Grunt w miejscowości Zamość, Elizy Orzeszkowej (lubelskie). Działka numer: 47/33

Elizy Orzeszkowej, 22-400, Zamość, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 15 113 zł
Cena oszacowania: 20 150 zł