Dodano dnia: 2022-05-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Uskok 3 (lubuskie). Działka numer: 544

Uskok 3, 66-400, Gorzów Wlkp., (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-08
Sygnatura: Km 434/19
Obszar działki: 0,0751 ha
Cena wywołania: 257 250 zł
Cena oszacowania: 343 000 zł
Wadium: 34 300 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Ryszard Król

Kancelaria Komornicza, Warszawska 6/102, Gorzów Wlkp, 66-400 Gorzów Wlkp

tel. 696033991, 95 7224043 / fax. 957224044

Sygnatura: Km 434/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW GW1G/xxxxxxxx/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Ryszard Król na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8.07.2022r., o godz. 11:00 w sali 104 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 blok 10 w Gorzowie Wlkp. odbędzie się:

pierwsza licytacja

nieruchomości składającej się z zabudowanej działki gruntu nr 544 o powierzchni 751,00m2 położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Uskok 3, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej z wbudowanym garażem oraz garażem dwustanowiskowym o łącznej powierzchni użytkowej 109,80m2  (powierzchnia użytkowa bez piwnic).  Budynek mieszkalny wybudowany jest w technologii tradycyjnej, w 1986 roku
  Dojazd do  nieruchomości drogą utwardzoną asfaltem.

  Dla przemiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/xxxxxxxx/7   

  Właścicielem nieruchomości w udziale 1/1 jest **** ***

  Suma oszacowania przedmiotowej nieruchomości wynosi 343.000,00zł, zaś cena wywołania w pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 257.250,00zł

  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34.300,00zł dzień przed licytacją.

  Rękojmia  powinna  być  złożona  w  gotówce  albo  wpłacona  na  rachunek komornika  w  banku:  PKO BP  S.A.  
II O/Gorzów Wlkp. 26102019670000810200381350 dzień przed licytacją.  
  Rękojmia może być również złożona dzień przed licytacją w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

   Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
   W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52/blok 10  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Ryszard Król

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Koźla, Koźla (lubuskie). Działka numer: 590/1

Koźla, 66-014, Koźla, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 38 325 zł
Cena oszacowania: 51 100 zł

Nieruchomość w miejscowości Drezdenko, Plac Wolności (lubuskie)

Plac Wolności, 66-530, Drezdenko, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 75 533 zł
Cena oszacowania: 113 300 zł

Nieruchomość w miejscowości Bobrówko, Strzelecka 15 (lubuskie)

Strzelecka 15, 66-500, Bobrówko, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 384 000 zł
Cena oszacowania: 576 000 zł