Dodano dnia: 2022-06-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Strażacka 48 (lubuskie). Działka numer: 337/6

Strażacka 48, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-02
Sygnatura:  Km 1883/20
Obszar działki: 1,1206 ha
Cena wywołania: 153 000 zł
Cena oszacowania: 204 000 zł
Wadium: 20 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Marek Onyszkiewicz

Kancelaria Komornicza, Garbary 6,  Gorzów Wielkopolski,   66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 957364477 / fax. 957364477

Sygnatura: Km 1883/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Gorzowie Wielkopolskim Marek Onyszkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  02-09-2022 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy Fryderyka Chopina 52, 66-400 Gorzów Wielkopolski, pokój 104,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *********   położonej przy  ul. Strażacka 48, 66-400 Gorzów Wielkopolski , dla której  Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Fryderyka Chopina 52, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski)   prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 204 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 76 1090 1900 0000 0001 1272 8831.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Fryderyka Chopina 52, Gorzów Wielkopolski, 66-400  Gorzów Wielkopolski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marek Onyszkiewicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Stanisława Staszica 4c/23 (lubuskie)

Stanisława Staszica 4c/23, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 117 975 zł
Cena oszacowania: 157 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Jana Kochanowskiego 15/12 (lubuskie)

Jana Kochanowskiego 15/12, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 142 125 zł
Cena oszacowania: 189 500 zł

Dom w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Gnieźnieńska 70 (lubuskie). Działka numer: 164

Gnieźnieńska 70, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-11-25
Cena wywołania: 39 450 zł
Cena oszacowania: 52 600 zł