Dodano dnia: 2022-05-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Górzno, Jana Pawła II 6 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 554

Jana Pawła II 6, 87-320, Górzno, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-20
Sygnatura:  Km 179/21
Obszar działki: 0,0864 ha
Cena wywołania: 156 000 zł
Cena oszacowania: 208 000 zł
Wadium: 20 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy

Jarosław Gardocki

Kancelaria Komornicza, ul. św. Jakuba 16, Brodnica,  87-300 Brodnica

tel. 564954961 / fax. 564982362

Sygnatura: Km 179/21OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jarosław Gardocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-07-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy z siedzibą przy ul. Sądowa 5, 87-300 Brodnica,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** ***** położonej przy ul. Jana Pawła II 6, 87-320 Górzno, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sądowa 5, Brodnica, 87-300 Brodnica)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1B/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
udział 1/2 nieruchomości gruntowej stanowiąca działkę gruntu nr 554 o obszarze 0,0864 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym. Jest to budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, parterowy z poddaszem użytkowym, w całości podpiwniczony z garażem w bryle budynku. Powierzchnia zabudowy budynku w/g projektu wynosi 95,80 m2, użytkowa 107,95 m2. rok budowy budynku 2006, stan techniczny budynku bardzo dobry, dostęp do drogi publicznej bezpośredni.

Suma oszacowania wynosi 208 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 156 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 800,00 zł. najpoźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: BS Brodnica: 12 9484 1150 0010 1332 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać operat szacunkowy w kancelarii komornika w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Art. 1002 kpc: Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana.

Komornik Sądowy

Jarosław Gardocki

 Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Brodnica, Paderewskiego 30/3 (kujawsko-pomorskie)

Paderewskiego 30/3, 87-300, Brodnica, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 11 041 zł
Cena oszacowania: 16 562 zł

Mieszkanie w miejscowości Najmowo, Najmowo 14/6 (kujawsko-pomorskie)

Najmowo 14/6, 87-305, Najmowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 77 333 zł
Cena oszacowania: 116 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Dobrcz, Wiśniowa 1 (kujawsko-pomorskie)

Wiśniowa 1, 86-022, Dobrcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 303 000 zł
Cena oszacowania: 404 000 zł