Dodano dnia: 2022-05-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Gołogóra, Gołogóra 29a (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 281

Gołogóra 29a, 11-008, Gołogóra, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-06
Sygnatura:  Km 1667/20
Obszar działki: 9,9000 ha
Cena wywołania: 189 825 zł
Cena oszacowania: 253 100 zł
Wadium: 25 310 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Michał Krokowski

Kancelaria Komornicza, Mrongowiusza 4/4, Olsztyn ,  10-537 Olsztyn

tel. 89 519 05 47 / fax. 

Sygnatura: Km 1667/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michał Krokowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2022 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy ul.Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn , pokój 324,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są **** **** położonej przy ul. , 11-008 Świątki, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 253 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 189 825,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 310,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 24160014621839114010000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul.Dąbrowszczaków 44, Olsztyn , 10-543  Olsztyn .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Michał Krokowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Tylkowo, Tylkowo 8 (warmińsko-mazurskie)

Tylkowo 8, 12-130, Tylkowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 439 866 zł
Cena oszacowania: 659 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Elbląg, Narciarska 14/2 (warmińsko-mazurskie)

Narciarska 14/2, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 39 333 zł
Cena oszacowania: 59 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Dębówko, Dębówko 16A (warmińsko-mazurskie)

Dębówko 16A, 12-100, Dębówko, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 2 696 670 zł
Cena oszacowania: 3 595 560 zł