Dodano dnia: 2022-01-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Gniezno, ul. Odonica 12 (wielkopolskie). Działka numer: 1/56

ul. Odonica 12, 62-200, Gniezno, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-06
Sygnatura: Km 1553/15
Obszar działki: 0,0365 ha
Cena wywołania: 342 600 zł
Cena oszacowania: 456 800 zł
Wadium: 45 680 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie

Piotr Błaszkowski

Kancelaria Komornicza, Tumska 6, Gniezno, 62-200 Gniezno

tel. 614245351 / fax. 614245351

Sygnatura: Km 1553/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Piotr Błaszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-04-2022 o godz. 08:15 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z siedzibą przy Franciszkańska 9, 62-200 Gniezno, pokój 49B, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Odonica 12, 62-200 Gniezno, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1G/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
działka nr 1/56 o pow. 0,0365ha zabudowana budynkiem mieszkalnym trzy-kondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem użytkowym o konstrukcji murowanej w zabudowie szeregowej o powierzchni całkowitej 209,90m2 (powierzchnia użytkowa 179,40m2), rok budowy 1991

Suma oszacowania wynosi 456 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 342 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 680,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO O/Gniezno 75 1020 4115 0000 9902 0004 0188.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie mieszczącym się pod adresem: Franciszkańska 9, Gniezno, 62-200 Gniezno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Piotr Błaszkowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Gniezno, Rubież (wielkopolskie). Działka numer: 30

Rubież, 62-200, Gniezno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 1 337 913 zł
Cena oszacowania: 2 006 870 zł

Mieszkanie w miejscowości Gniezno, Gdańska 127/5 (wielkopolskie)

Gdańska 127/5, 62-200, Gniezno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 218 490 zł
Cena oszacowania: 291 320 zł