Dodano dnia: 2022-05-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Głuchówek, Głuchówek 32 (łódzkie). Działki numer: 194/3, 194/5

Głuchówek 32, 96-200, Rawa Maz., (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-18
Sygnatura: Km 20/19
Obszar działki: 3100,00 m2
Cena wywołania: 12 047 zł
Cena oszacowania: 16 062 zł
Wadium: 1 607 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej

Paweł Pazdyga

Kancelaria Komornicza, ul. Armii Krajowej 2, Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 814 39 19 / fax. 46 814 39 19

Sygnatura: Km 20/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-07-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z siedzibą przy ul. Krakowska 22B , 96-200 Rawa Mazowiecka, pokój 210, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Głuchówek 32, 96-200 Rawa Maz., dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1R/xxxxxxxx/6.

 

Opis nieruchomości:
położenie (adres): Głuchówek 32 gm. Rawa Maz. oznaczenie: udział 1/4 części w prawie włsności nieruchomości zabudowanej, składającej się z działek gruntu 194/3 i 194/5 o pow. łącznej 0,31 ha, oznaczenie księgi wieczystej LD1R/xxxxxxxx/6. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym 2-kond, z garażem o powierzchni zabudowy 112 m2, budynkiem gospodarczym ( fragment stodoły) o pow. zabudowy 42,25 m2. Teren jest wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej : energii elektrycznej, wodociągu, i kanalizacji –własny zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe. Pozostały grunt porośnięty jest pojedynczymi drzewami owocowymi , ozdobnymi (świerk) i trawą. Dojazd do nieruchomości stanowi droga publiczna. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka zatwierdzonego Uchwałą nr VII/45/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 2003-07-09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Uchwała nr XLIII/278/18 Rady Gminy Rawa Maz. z dnia 2018-06-25 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolami: 8.31.R.MR,W – rolnictwo, zabudowa zagrodowa i wody powierzchniowe, 8.30.KD – ulica dojazdowa.

 

Suma oszacowania wynosi 16 062,50 zł

Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania to jesti 12 046,88 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 606,25 zł.Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia ma być złożona w gotówce albo na rachunek bankowy Komornika: 20 9302 1027 2602 3230 2000 0010 ze wskazaniem imienia i nazwiska/nazwy licytanta, sygnatury sprawy egzekucyjnej oraz oznaczenia nieruchomości, której licytacji wpłata dotyczy.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Paweł Pazdyga

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Wodzierady, Wodzierady 52 (łódzkie)

Wodzierady 52, 98-105, Wodzierady, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 17 333 zł
Cena oszacowania: 26 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bełchatów, Gombrowicza 8/1 (łódzkie)

Gombrowicza 8/1, 97-400, Bełchatów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-02
e-licytacja
Cena wywołania: 158 000 zł
Cena oszacowania: 237 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Ozorków, Kościelna 3/8 (łódzkie)

Kościelna 3/8, 95-035, Ozorków, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 112 500 zł
Cena oszacowania: 150 000 zł