Dodano dnia: 2022-10-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Głogów, Bolesława Prusa 20 (dolnośląskie). Działka numer: 477/1

Bolesława Prusa 20, 67-200, Głogów, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-23
Sygnatura: KM 1202/16
Obszar działki: 0,1518 ha
Cena wywołania: 800 000 zł
Cena oszacowania: 1 200 000 zł
Wadium: 120 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Głogowie

Robert Bury

Kancelaria Komornicza, Rynek 45,  Głogów,   67-200 Głogów

tel. 768334504 ; 767272620 / fax. 767272625

Sygnatura: KM 1202/16

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Głogowie Robert Bury na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-11-2022 o godz. 13:45  w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy Kutrzeby 1, 67-200 Głogów, pokój 219,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************ położonej przy  B. Prusa 20, 67-200 Głogów , dla której  SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , GŁOGÓW,  67-200 GŁOGÓW prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
nieruchomość o powierzchni 0,1518 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 603,41m2. Dom wolnostojący, w części dwukondygnacyjny i jednokondygnacyjny, podpiwniczony. Wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w obszarze przeznaczonym na mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi nieuciążliwe.

Suma oszacowania wynosi 1 200 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 800 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 120 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/LEGNICA 70 1020 3017 0000 2302 0160 0543.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kutrzeby 1, Głogów, 67-200  Głogów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Robert Bury

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Głogów, Oriona 3/22 (dolnośląskie)

Oriona 3/22, 67-200, Głogów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-11-30
e-licytacja
Cena wywołania: 195 000 zł
Cena oszacowania: 260 000 zł