Dodano dnia: 2022-04-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Gliwice, Olszynki 14 (śląskie). Działka numer: 45

Olszynki 14, 44-100, Gliwice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-20
Sygnatura:  KM 275/16
Obszar działki: 0,0364 ha
Cena wywołania: 768 000 zł
Cena oszacowania: 1 152 000 zł
Wadium: 115 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Mirosław Pilarski

Kancelaria Komornicza, Jasnogórska 11, Gliwice,  44-100 Gliwice

tel. (32) 234 30 97 / fax. (32) 234 30 97

Sygnatura: KM 275/16
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Mirosław Pilarski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2022 o godz. 13:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Powstańców Warszawy 23/227, 44-100 Gliwice,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** **** położonej przy Olszynki 14-16, 44-100 Gliwice, dla której nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym (adres: ul.  , Gliwice, 44-100 Gliwiceprowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/xxxxxxxx/2 oraz GL1G/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Olszynki 14, obejmującej działkę gruntu nr 45 dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr KW GL1G/xxxxxxxx/2 oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Olszynki 16, obejmującej działkę gruntu nr 44 dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr KW GL1G/xxxxxxxx/2. Obie nieruchomości są licytowane jako jedna całość. Prawo własności nieruchomości przysługuje: Kupidura Jan, Kupidura Bogumiła z udziałem Marka Kupidury. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr KW GL1G/xxxxxxxx/2 oraz GL1G/xxxxxxxx/2. Nieruchomość o nr KW GL1G/xxxxxxxx/2 oraz GL1G/xxxxxxxx/2 oszacowana jest na kwotę: 1.152.000,00 zł. (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące zł.00/100) Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 768.000,00 zł. (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy zł. 00/100)

Suma oszacowania wynosi 1 152 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 768 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 115 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Gliwicach ul.Zwycięstwa 28 95 1050 1298 1000 0090 3022 4001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice, 44-100 Gliwice można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
10.05.2022 - 11.05.2022 12:00 - 14:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Mirosław Pilarski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gliwice, Rybnicka 11B/3 (śląskie)

Rybnicka 11B/3, 44-100, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 258 750 zł
Cena oszacowania: 345 000 zł

Dom w miejscowości Gliwice, Borówkowa 2a (śląskie). Działka numer: 78/2

Borówkowa 2a, 44-100, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 670 500 zł
Cena oszacowania: 894 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Gliwice, Daszyńskiego 221 (śląskie)

Daszyńskiego 221, 44-100, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-15
e-licytacja
Cena wywołania: 369 000 zł
Cena oszacowania: 492 000 zł