Dodano dnia: 2022-06-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Gizałki, Mostowa 1 (wielkopolskie). Działka numer: 193/7

Mostowa 1, 63-308, Gizałki, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-27
Sygnatura:  Km 805/19
Obszar działki: 0,0800 ha
Cena wywołania: 126 375 zł
Cena oszacowania: 168 500 zł
Wadium: 13 750 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie

Piotr Tomczak

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 14,  63-300 PLESZEW

tel. 627610714 / fax. 627610714

Sygnatura: Km 805/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Pleszewie Piotr Tomczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-07-2022 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Pleszewie z siedzibą przy Malińska 21, 63-300 , pokój 215,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są ***********  położonej przy  ul. Mostowa 1, ,cena dotyczy 1/2 udziału,  63-308 Gizałki, sprzedaż po 1/2 udziału , dla której  Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Malińska 21, Pleszew, 63-300 Pleszew)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1P/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Licytacji podlega: - 1/2 udziału KW w nieruchomości o numerze księgi wieczystej KZ1P/xxxxxxxx/8, - 1/2 udziału AW w nieruchomości o numerze księgi wieczystej KZ1P/xxxxxxxx/8. Księgę wieczystą dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość położona w miejscowości Gizałki ul. Mostowa 1, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 193/7 o pow. 0,0800ha. Podejścia i podjazdy utwardzone kostką betonową, wokół domu: nasadzenia krzewów ozdobnych. Na nieruchomości znajduje się wolno stojący budynek mieszkalny (pow. zabudowy: 105,00m2), ze strychem, bez podpiwniczenia, dwukondygnacyjny, rok budowy: 1988 oraz budynek gospodarczy (pow. zabudowy: 80,00m2), rok budowy: 1989. Suma oszacowania jednego udziału wynosi 137 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 125,00zł (za jeden udział). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 750,00zł.

Suma oszacowania wynosi 168 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I Oddział Kalisz 18 1020 2212 0000 5902 0079 7480.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Malińska 21, 63-300  PLESZEW.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Tomczak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bielawy Nowe, Bielawy Nowe 3/5 (wielkopolskie)

Bielawy Nowe 3/5, 89-300, Bielawy Nowe, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 37 650 zł
Cena oszacowania: 50 200 zł

Grunt w miejscowości Orzeszkowo, Orzeszkowo (wielkopolskie). Działka numer: 211/3

Orzeszkowo, 63-012, Orzeszkowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-19
Cena wywołania: 468 750 zł
Cena oszacowania: 625 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Stary Lubosz, Graniczna 13 (wielkopolskie)

Graniczna 13, 64-000, Stary Lubosz, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 380 316 zł
Cena oszacowania: 507 089 zł