Dodano dnia: 2022-01-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Gierczyce, Gierczyce 53 (małopolskie). Działki numer: 179/9, 179/16

Gierczyce 53, 32-744, Gierczyce, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-25
Sygnatura: KM 1283/20
Obszar działki: 0,1183 ha + 0,1100 ha
Cena wywołania: 496 917 zł
Cena oszacowania: 745 375 zł
Wadium: 74 538 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bochni

Przemysław Bidas

Kancelaria Komornicza, Rzeźnicka 18,Bochnia, 32-700 Bochnia

tel. (14) 614-55-03 / fax. (14) 614-55-03

Sygnatura: KM 1283/20

 

 

 

 


 


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas Kancelaria Komornicza nr I w Bochni zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25.02.2022r. o godz 9:20 w sali nr 123 Sądu Rejonowego w Bochni odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości objętej księgą wieczystą numer TR1O/xxxxxxxx/8 oraz udziału 1/16 w prawie własności  nieruchomości objętej księgą wieczystą numer KW TR1O/xxxxxxxx/5, które stanowią własność dłużnika ************ ***********.
Działka ewidencyjna nr 179/16 o powierzchni 1183 m2. Działka o regularnym kształcie w zarysie zbliżonym do prostokąta, dłuższą osią skierowaną w kierunku północ – południe. Nachylenie w kierunku północnym, skarpy; wykonane mury oporowe. Zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 223. Uzbrojona (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna). Teren nieogrodzony, niezagospodarowany. Dojazd drogą wewnętrzną na prawach współwłasności (działka nr 179/9). Działka ewidencyjna nr 179/9 o powierzchni 1100 m2. Działka w kształcie litery T. Stanowi ciąg komunikacyjny (działka drogowa). W większości utwardzony. Służebność gruntowa przejazdu, przechodu i przegonu przez działkę  numer 179/9 pasem szerokości 6 metrów na rzecz każdoczesnych właścicieli działki numer 179/13 objętej księgą wieczystą numer 80660. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej. Obiekt parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Wybudowany na podstawie decyzji pozwolenie na budowę z 2013 r. Fundamenty żelbetowe. Ściany murowane. Strop żelbetowy. Kominy systemowe. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie z dachówki. Ściany zewnętrzne pokryte tynkiem elewacyjnym. Brak barierek balkonowych. Na podłogach okładziny gresowe, panele. Ściany malowane, częściowo wyłożone okładzinami dekoracyjnymi (cegła w jadalni, kuchni, pokoju dziennym). W łazienkach wyłożone płytkami. Częściowo wykonane podwieszane sufity. W kuchni stała zabudowa meblowa wraz ze sprzętem AGD. Stolarka drzwiowa wewnętrzna nowego typu, częściowo szklona. Stolarka okienna PCV. W oknach zamontowane rolety zewnętrzne. Drzwi wejściowe antywłamaniowe w kolorze antracytowym, z przeszkleniem pionowym. W łazience na poddaszu prysznic z odpływem liniowym, wc, umywalka nablatowa. W łazience na parterze prysznic z odpływem liniowym, wanna wolnostojąca, wc (w łazience częściowo konieczne prace wykończeniowe). Schody wyłożone płytkami, bez barierek. W budynku instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, co, cwu (własne gazowe, piec Vaillant z zasobnikiem), teletechniczne. Budynek w bardzo dobrym stanie technicznym, wykończany w podwyższonym standardzie, częściowo wymaga poniesienia nakładów na wykończenie. Rozkład pomieszczeń: parter: wiatrołap, hol, salon, kuchnia, klatka schodowa, pokój, garderoba, 2 łazienki; poddasze: łazienka, gabinet, garderoba, 3 pokoje, pralnia, przedpokój, klatka schodowa. Budynek o powierzchni użytkowej 138,25 m2. Powierzchnia piwnic 95,35m2, w tym: kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, siłownia, korytarz, klatka schodowa, garaż. Według zapisów Uchwały Nr XXVII/319/06 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Bochnia  nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem: - działka nr 179/16 - MU – tereny zabudowy wielofunkcyjnej, mieszkaniowo usługowej; w niewielkiej części w strefie od linii średniego napięcia; - działka nr 179/9 - MU – tereny zabudowy wielofunkcyjnej, mieszkaniowo usługowej; częściowo w strefie od linii średniego napięcia.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:
- działka ewidencyjna nr 179/16 - 744 300,00 zł
- działka ewidencyjna nr 179/9 (udział 1/16) - 1075,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:
- działka ewidencyjna nr 179/16 - 496 200,00 zł
- działka ewidencyjna nr 179/9 (udział 1/16) - 716,67 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj kwotę:
- działka ewidencyjna nr 179/16 - 74 430,00 zł
- działka ewidencyjna nr 179/9 (udział 1/16) - 107,50 zł
- w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika nr 19 2030 0045 1110 0000 0285 5540 najpóźniej w przeddzień licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Nieruchomości te można oglądać w dniu 11.02.2022r. od godz. 10:00-10:30 zaś operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni, ul. Rzeźnickiej 18/2 w Bochni.


Komornik Sądowy

mgr Przemysław Bidas

POUCZENIE:
Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art.136 kpc).

 Zgodnie z art. 767 KPC na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniuskargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

 

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Chrzanów, Szafera 10A/9 (małopolskie)

Szafera 10A/9, 32-500, Chrzanów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 209 087 zł
Cena oszacowania: 278 782 zł

Mieszkanie w miejscowości Wolbrom, Bolesława Chrobrego 17/13 (małopolskie)

Bolesława Chrobrego 17/13, 32-340, Wolbrom, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 70 388 zł
Cena oszacowania: 93 850 zł

Dom w miejscowości Dębina, Dębina 49 (małopolskie). Działki numer: 34, 527/1

Dębina 49, 32-712, Dębina, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 229 982 zł
Cena oszacowania: 344 973 zł