Dodano dnia: 2022-04-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Gierałtów, Gierałtów 50 (dolnośląskie). Działki numer: 472, 473

Gierałtów 50, 59-730, Gierałtów, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-21
Sygnatura: KMP 94/01
Obszar działki: 0,3700 ha
Cena wywołania: 65 475 zł
Cena oszacowania: 87 300 zł
Wadium: 8 730 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu

Dariusz Lewkowicz

Kancelaria Komornicza, Daszyńskiego 1, Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 7322287 / fax. 75 7322287

Sygnatura: KMP 94/01

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Dariusz Lewkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-06-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z siedzibą przy Sądowa 1, 59-700 Bolesławiec, pokój 19, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Gierałtów 50,Gierałtów, 59-730 Nowogrodziec, dla której SĄD REJONOWY BOLESŁAWIEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 87 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 475,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 730,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 59 1020 2137 0000 9902 0043 9562.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

 

Komornik Sądowy

Dariusz Lewkowicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Lubin, Orla 33/5 (dolnośląskie)

Orla 33/5, 59-300, Lubin, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 91 125 zł
Cena oszacowania: 121 500 zł

Grunt w miejscowości Jelenia Góra, Józefa Piłsudskiego (dolnośląskie). Działki numer: 40/6, 39/5, 39/4, 39/8

Józefa Piłsudskiego, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 147 476 zł
Cena oszacowania: 196 635 zł

Dom w miejscowości Skała, Skała 35 (dolnośląskie). Działka numer: 173/6

Skała 35, 59-430, Skała, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 194 452 zł
Cena oszacowania: 259 270 zł