Dodano dnia: 2022-03-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Gdynia, Kadmowa 15 (pomorskie). Działka numer: 548

Kadmowa 15, 81-154, Gdynia, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-28
Sygnatura:  Km 562/18
Obszar działki: 0,0487 ha
Cena wywołania: 65 625 zł
Cena oszacowania: 87 500 zł
Wadium: 8 750 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gdyni

Wiesława Sokólska

Kancelaria Komornicza, Morska 242, Gdynia,  81-006 Gdynia

tel. 665 919 900 / fax. 

Sygnatura: Km 562/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Wiesława Sokólska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-03-2022 o godz. 11:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Gdyni Budynek B, Jana z Kolna 55, 81-354 gdynia, pokój sala nr 2,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** *** położonej przy Kadmowa 15, 81-154 Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Konstytucji 5, Gdynia, 81-364 Gdynia)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii Komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Suma oszacowania wynosi 87 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Gdyni 74 10901102 0000 0001 3079 5026.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Plac Konstytucji 5, Gdynia, 81-969  Gdynia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Wiesława Sokólska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gdynia, Ludwika Zamenhofa 14/57 (pomorskie)

Ludwika Zamenhofa 14/57, 81-218, Gdynia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 27 450 zł
Cena oszacowania: 36 600 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdynia, Admirała Józefa Unruga 108/8 (pomorskie)

Admirała Józefa Unruga 108/8, 81-153, Gdynia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-25
e-licytacja
Cena wywołania: 300 830 zł
Cena oszacowania: 451 245 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdynia, Stanisława Wyspiańskiego 10/53 (pomorskie)

Stanisława Wyspiańskiego 10/53, 81-407, Gdynia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-11
e-licytacja
Cena wywołania: 356 250 zł
Cena oszacowania: 475 000 zł