Dodano dnia: 2023-07-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Gdańsk, Wiolinowa 23 (pomorskie). Działka numer: 181

Wiolinowa 23, 80-298, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-21
Sygnatura:  Km 952/19                                                                                                                                                           
Cena wywołania: 322 125 zł
Cena oszacowania: 429 500 zł
Wadium: 42 950 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Gdańsk-Północ w Gdańsku

Mariusz Jan Jaranowski

Kancelaria Komornicza nr IV w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 71/73 lok. 10, 80-241 Gdańsk

tel. 58 340 80 09 / fax. 58 340 80 09

Sygnatura: Km 952/19                                                                                                                                                           OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Mariusz Jaranowski na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, 


że w dniu 21-09-2023r. o godz.10:45 w  budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. Piekarnicza 10, w sali nr  A68  odbędzie się 


PIERWSZA LICYTACJA    
udziału 1/2 należącego do dłużnika **** ******** położonej pod adresem: 80-298 Gdańsk, ul. Wiolinowa 23, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: GD1G/xxxxxxxx/3.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 181 (obręb nr 26) o powierzchni 141 m2, położona w Gdańsku, przy ul. Wiolinowej 23, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie szeregowej o powierzchni zabudowy 87 m2, składającym się z przyziemia, parteru, I piętra i poddasza użytkowego.


Suma oszacowania licytowanego udziału wynosi 429 500,00zł., zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  322 125,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 950,00zł. 
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA 53 1240 5400 1111 0010 5191 0630
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00  do godz. 14:00 (za zgodą i na warunkach uzgodnionych z osobą, która nią włada) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania i operat szacunkowy biegłego sądowego. Odpis protokołu i oszacowania będzie również dostępny do wglądu w sądzie przed licytacją nieruchomości.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Osoby przystępujące do licytacji, co najmniej na dzień przed licytacją, mogą podać swoje dane, niezbędne do wpisania ich 
do protokołu licytacji. Informacje te można również przesłać pocztą elektroniczną: gdansk.jaranowski@komornik.pl
Komornik Sądowy

Mariusz Jan Jaranowski

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Gospody 18B/3 (pomorskie)

Gospody 18B/3, 80-340, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-19
Cena wywołania: 438 750 zł
Cena oszacowania: 585 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Łagiewniki 48/2 (pomorskie)

Łagiewniki 48/2, 80-855, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-19
Cena wywołania: 255 750 zł
Cena oszacowania: 341 000 zł

Grunt w miejscowości Gdańsk, Jesienna (pomorskie). Działka numer: 186/6

Jesienna, 80-298, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 166 394 zł
Cena oszacowania: 221 859 zł