Dodano dnia: 2022-02-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Gdańsk, Otwarta 5A (pomorskie). Działka numer: 638/2

Otwarta 5A, 80-169, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-24
Sygnatura:  GKm 161/19
Obszar działki: 0,0239 ha
Cena wywołania: 366 750 zł
Cena oszacowania: 489 000 zł
Wadium: 48 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Gdańsk-Południe w Gdańsku

Dawid Grey

Kancelaria Komornicza, Nowe Ogrody 37A, Gdańsk ,  80-803 Gdańsk

tel. 585009988 / fax. 585265656

Sygnatura: GKm 161/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Gdańsk-Południe w Gdańsku Dawid Grey na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z siedzibą przy 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk, pokój E022,  odbędzie się pierwsza licytacja

użytkowania wieczystego, którego  właścicielem jest BNT Company Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnie położonego przy ul. Otwarta 5A, 80-169 Gdańsk, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Żabi Kruk 16, GDAŃSK, 80-822 GDAŃSK)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
prawo użytkowania wieczystego do dnia 25-10-2065 r. działki gruntu nr 638/2 o powierzchni 239 m2, zabudowanej budynkiem składającym się z przyziemia i parteru o łącznej powierzchni użytkowej 157,60 m2, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomość położona jest w Gdańsku, przy ul. Otwartej 5a. Dla nieruchomości prowadzona jet przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr GD1G/xxxxxxxx/3. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasta Gdańska. Wpływ rękojmi musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. najpóźniej w dniu 23-03-2022 r.

Suma oszacowania wynosi 489 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 366 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 52105017641000009256326357.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. 3 Maja 9A, Gdańsk, 80-802  Gdańsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Dawid Grey

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Gdańsk, Przełom 1 (pomorskie). Działka numer: 11

Przełom 1, 80-643, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 581 333 zł
Cena oszacowania: 872 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Piecewska 35/137 (pomorskie)

Piecewska 35/137, 80-288, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 553 500 zł
Cena oszacowania: 738 000 zł

Dom w miejscowości Gdańsk, Rejenta 20 (pomorskie). Działka numer: 909

Rejenta 20, 80-119, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 274 963 zł
Cena oszacowania: 412 444 zł