Dodano dnia: 2022-06-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Elgiszewo, Elgiszewo 14B (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 271/3

Elgiszewo 14B, 87-408, Elgiszewo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-29
Sygnatura:  Km 631/21
Obszar działki: 0,0922 ha
Cena wywołania: 218 250 zł
Cena oszacowania: 291 000 zł
Wadium: 29 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu

Małgorzata Kowalska

Kancelaria Komornicza, Pod Arkadami 2,  Golub-Dobrzyń,   87-400 Golub-Dobrzyń

tel. + 48 789 111 708 / fax. 

Sygnatura: Km 631/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Golubiu-Dobrzyniu Małgorzata Kowalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-08-2022 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy Kościelna 23/25, 87-400 Golub-Dobrzyń,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********  położonej przy  ,Elgiszewo,  87-408 Ciechocin , dla której  Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Kościelna 23/25, Golub-Dobrzyń, 87-400 Golub-Dobrzyń)   prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1G/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 291 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 218 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP S.A. 18102050240000130201404979.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościelna 23/25, Golub-Dobrzyń, 87-400  Golub-Dobrzyń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Małgorzata Kowalska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Elgiszewo, Elgiszewo (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 116, 138, 253/1, 475

Elgiszewo, 87-408, Elgiszewo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 186 750 zł
Cena oszacowania: 249 000 zł

Grunt w miejscowości Elgiszewo, Elgiszewo (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 253/1, 116, 138, 475

Elgiszewo, 87-408, Elgiszewo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 186 750 zł
Cena oszacowania: 249 000 zł