Dodano dnia: 2022-05-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Elbląg, Ogólna 1 (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 90, 91

Ogólna 1, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-23
Sygnatura: Km 2152/18
Obszar działki: 0,0405 ha
Cena wywołania: 59 250 zł
Cena oszacowania: 79 000 zł
Wadium: 7 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Dariusz Staniucha

Kancelaria Komornicza, Aleja Grunwaldzka 57, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 55 235 58 36 / fax. 55 235 58 36

Sygnatura: Km 2152/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Dariusz Staniucha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-06-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Pułkownika Stanisława Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 315, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Ogólna 1, 82-300 Elbląg, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działek nr 90 i nr 91 o łącznej powierzchni 0,0405 ha, położonych u zbiegu ulicy Ogólnej i Lubelskiej. Ulica Ogólna 1 zlokalizowana jest w dzielnicy „Nad Jarem”, północno-zachnim kwartale osiedla zabudowanym przedwojennymi domami jednorodzinnymi i współczesnymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Działki tworzą zwarty rozłóg o obrysie regularnym, prostokątnym, o wymiarach 15 m * 27 m. Działka od strony południowej przylega do pasa drogowego ulicy Ogólnej, od strony zachodniej do pasa drogowego ulicy Lubelskiej. Część terenu pasa drogowego, tj. dz. nr 94/1 jest ogrodzona i użytkowana jako zieleń przed budynkiem. Granica południowa działek 90 i 91 przebiega wzdłuż linii zabudowy budynku. Działka nr 91 o powierzchni 0,0324 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a działka nr 90 o powierzchni 0,0081 ha jest niezabudowana. Budynek mieszkalny to obiekt w zabudowie bliźniaczej, podpiwniczony, parterowy z poddaszem mieszkalnym, murowany, z dachem wysokim konstrukcji drewnianej, pokrytym dachówką ceramiczną, zrealizowany w 1936 r. Budynek zawiera na parterze przedsionek, przedpokój z kabiną prysznicową, kuchnię, w-c i 1 pokój, na poddaszu pokój, a w piwnicy pomieszczenie piwniczne o powierzchni ogółem 75 m2 i powierzchni użytkowej 67,3 m2 . Budynek wyposażony jest w wodę i kanalizację miejską, prąd, ogrzewanie piecowe, ciepłą wodę z bojlera elektrycznego. Stan techniczno – użytkowy budynku zadowalający – funkcjonalnośc budynku niekorzysta, pomieszczenia odnowione, elewacja parteru docieplona. Na działce znjadują się garaże nietrwale związane z gruntem. Teren nieruchomości słabo zagospodarowany. Wartość rynkowa całej nieruchomości określona została przez biegłego: mgr inż. Elżbietę Wołoszczak na kwotę: 285.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Zgodnie z treścią przepisu art. 1009 kpc, wartość rynkowa 5/18 niewydzielonych części nieruchomości, należącej do dłużnika Mateusza Fridrich określona została przez biegłego sądowego: mgr inż. Elżbietę Wołoszczak na kwotę: 79.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Suma oszacowania wynosi 79 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 11 1500 1403 1214 0000 5058 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Pułkownika Stanisława Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Dariusz Staniucha

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Elbląg, Fałata 95/2 (warmińsko-mazurskie)

Fałata 95/2, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 239 250 zł
Cena oszacowania: 319 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Elbląg, Narciarska 14/2 (warmińsko-mazurskie)

Narciarska 14/2, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 39 333 zł
Cena oszacowania: 59 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Elbląg, Narciarska 14/2 (warmińsko-mazurskie)

Narciarska 14/2, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 39 333 zł
Cena oszacowania: 59 000 zł