Dodano dnia: 2022-02-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Dzikowo, ul. Przybrzeżna 7 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 280/6

ul. Przybrzeżna 7, 87-125, Dzikowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-20
Sygnatura: Km 3126/20
Obszar działki: 0,0986 ha
Cena wywołania: 247 500 zł
Cena oszacowania: 330 000 zł
Wadium: 33 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Dariusz Filipiak

Kancelaria Komornicza, Graniczna 9, Toruń, 87-100 87-100

tel. 564754482 / fax. 564754585

Sygnatura: Km 3126/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Filipiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu z siedzibą przy ul.Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, pokój 359, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Przybrzeżna 7, 87-125 Dzikowo, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej o nr działki 280/6, o pow. 0,0986 HA zabudowana budunkiem mieszkalnym jednorodzinnym (nr ewid. 13) o pow. użytkowej: 165,8 m2 (parter: przedpokój, korytarz, kotłownia, 3 pokoje, kuchnia, łazienka; poddasze użytkowe: przedpokój, 3 pokoje, łazienka, garderoba) oraz drugim budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (nr ewid. 61) o pow. użytkowej 110,0 m2 (parter: warsztat, pralnia, pokój, garaż; poddasze użytkowe: pokój z aneksem, łazienka). należącej do dłużnika: Bożena Gołębiewska położonej: 87-125 Dzikowo, ul. Przybrzeżna 7, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: TO1T/xxxxxxxx/7]

Suma oszacowania wynosi 330 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 247 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu 62113010170021100027900004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
06.04.2022 10:00 - 10:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Dariusz Filipiak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Dzikowo, Dzikowo (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 54/31

Dzikowo, 87-125, Dzikowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 80 250 zł
Cena oszacowania: 107 000 zł