Dodano dnia: 2022-01-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Dziewcza Struga, Dziewcza Struga 19A (wielkopolskie). Działka numer: 204/1

Dziewcza Struga 19A, 64-610, Dziewcza Struga, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-11
Sygnatura:  Km 478/15
Obszar działki: 0,1396 ha
Cena wywołania: 113 625 zł
Cena oszacowania: 151 500 zł
Wadium: 15 150 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Obornikach

Mieszko Cieślik

Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 64, Oborniki,  64-600 Oborniki

tel. 668643776 / fax. 616610057

Sygnatura: Km 478/15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Mieszko Cieślik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach z siedzibą przy Piłsudskiego 47, 64-600 Oborniki,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********** *********** położonej przy  19/a,Dziewcza Struga,  64-610 Rogoźno, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Piłsudskiego 57, OBORNIKI, 64-600 OBORNIKI)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1O/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości o nr. KW PO1O/xxxxxxxx/7 - działki gruntu o pow. 0,1396 ha, nr ew. 204/1, zabudowanej parterowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 133,69m2, (o powierzchni zabudowy 104,67m2), z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym, w zabudowie wolnostojącej. Budynek został wybudowany w latach 2007 – 2009. Sprzedaży podlega udział w nieruchomości w udziale ˝ części należący do dłużnika Dominika Pacholskiego. Suma oszacowania udziału wynosi 151 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Suma oszacowania wynosi 151 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 57203000451110000002176050.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Piłsudskiego 47, Oborniki, 64-600  Oborniki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Mieszko Cieślik

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Piekary, Jagodowa 2/4 (wielkopolskie)

Jagodowa 2/4, 62-200, Piekary, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 11 700 zł
Cena oszacowania: 15 600 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Żelazków, Żelazków (wielkopolskie)

Żelazków, 62-400, Żelazków, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 300 940 zł
Cena oszacowania: 451 410 zł

Mieszkanie w miejscowości Pomarzanowice, Pomarzanowice 19/8 (wielkopolskie)

Pomarzanowice 19/8, 62-010, Pomarzanowice, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 155 070 zł
Cena oszacowania: 206 760 zł