Dodano dnia: 2022-05-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Dzierżno, Dzierżno 6 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 7/2

Dzierżno 6, 87-301, Dzierżno, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-10-05
Sygnatura: KM 4/21
Obszar działki: 10,00 ha
Cena wywołania: 621 000 zł
Cena oszacowania: 828 000 zł
Wadium: 82 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy

Alicja Przystalska

Kancelaria Komornicza, ul. Gen. Hallera 2-4, Brodnica, 87-300 Brodnica

tel. 56 6498606 / fax. 56 6498606

Sygnatura: KM 4/21

 

 I Co 192/20 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW TO1B/xxxxxxxx/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-10-2022r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5 w sali nr 32, odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości   położonej: 87-301 Dzierzno 6, gmina Brodnica, powiat brodnicki   dla której  Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW TO1B/xxxxxxxx/1  [NKW TO1B/xxxxxxxx/1]     składająca się z działki  gruntu o numerze   7/2   o pow.  10,00 ha.  Nieruchomość  jest własnością *** **** we  wspólności majątkowej małżeńskiej. 


Działka  7/2  stanowi  klasoużytek :   Br-RIVa -0,0903  ha, Br-RIVb -0,1741 ha , RIV a -5,0197 ha , RIV b -3,0559ha, RIIIb-1,6200 ha , N-  0,0400 ha.  Działka ma dostęp do drogi publicznej gminnej nr 080549C o nawierzchni asfaltowej  i  zabudowana jest : 


-budynkiem  mieszkalnym nowym :  wybudowany w technologii tradycyjnej,  rok budowy 2017r. ,pow. zabudowy 111,70 m2, pow. użytkowa  152,20 m2 , pow. netto   174,80 m2 ,  1 kondygnacja , podpiwniczenie pełne,  poddasze użytkowe,  budynek wolnostojący , 7 pokoi  stan budynku  w  50  procentach do wykończenia.
-budynkiem  mieszkalnym starym:  budynek o funkcji mieszkalno-gospodarczej , wybudowany w technologii tradycyjnej,  rok budowy 1950r. , pow. zabudowy 75  m2, pow. użytkowa  32 m2 ,  1 kondygnacja , podpiwniczenie brak ,  poddasze nieużytkowe,  budynek wolnostojący , 2 pokoje 
-budynkiem  gospodarczym  wybudowany w technologii tradycyjnej,  rok budowy 1970r. ,  pow. zabudowy48m2, 1 kondygnacja , podpiwniczenie brak , stan budynku : średni 
-budynkiem gospodarczym-   obora z dobudówką: wybudowany w technologii tradycyjnej,  rok budowy 1980r. ,  pow. zabudowy  244 m2 1 kondygnacja , podpiwniczenie brak ,  poddasze gospodarcze, stan budynku : średni 
-budynkiem  gospodarczym-  stodoła  z oborą: wybudowany w technologii tradycyjnej,  rok budowy 1970r. , pow. zabudowy  175  m2 1 kondygnacja , podpiwniczenie brak,  stan budynku : średni 
-budynkiem  gospodarczym- chlewnia : wybudowany w technologii tradycyjnej,  rok budowy 1950r. , pow. zabudowy  59  m2, 1 kondygnacja , podpiwniczenie brak  stan budynku : średni 
-budynkiem  gospodarczym-  garaż  wybudowany w technologii tradycyjnej,  rok budowy 1970r. , pow. zabudowy  48  m2 1 kondygnacja , podpiwniczenie brak , stan budynku : średni 


W dziale III księgi wieczystej ujawniona jest dożywotnia i nieodpłatna służebność  mieszkania  ( zgodnie z § 4  pkt 1 aktu notarialnego  z dnia 03-07-2003r. ). Grunt jest  uprawiany rolniczo.


Suma oszacowania wynosi 828 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   621 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 82 800,00zł co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia  04-10-2022r.  na konto komornika:


Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy
 43 10205024 0000 1402 0138 7893Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Komornik Sądowy

Alicja Przystalska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Grudziądz, Dąbrówki 2/59 (kujawsko-pomorskie)

Dąbrówki 2/59, 86-300, Grudziądz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 81 000 zł
Cena oszacowania: 108 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Solec Kujawski, 23 Stycznia 17 A/28 (kujawsko-pomorskie)

23 Stycznia 17 A/28, 86-050, Solec Kujawski, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 174 000 zł
Cena oszacowania: 232 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Szpetal Górny, Makowe Łąki (kujawsko-pomorskie)

Makowe Łąki, 87-811, Szpetal Górny, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 1 004 550 zł
Cena oszacowania: 2 009 100 zł