Dodano dnia: 2022-07-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Drwalew, Grójecka 57 (mazowieckie). Działka numer: 218

Grójecka 57, 05-650, Drwalew, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-03
Sygnatura: Km 56/18
Obszar działki: 3500 m2
Cena wywołania: 205 318 zł
Cena oszacowania: 307 978 zł
Wadium: 30 798 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Anna Stępniewska

Kancelaria Komornicza, Al. Niepodległości 4, Grójec, 05-600 Grójec

tel. 48-3070447 / fax. brak

Sygnatura: Km 56/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Anna Stępniewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-08-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój V, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy Grójecka 57,Drwalew, 05-651 Chynów , dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Drwalew przy ul. Grójeckiej 57, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 218 o powierzchni 3500 m2. Działka ma kształt wielokąta o szerokości frontu około 19 m. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 1 – kondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, o powierzchni użytkowej 74,38 m2 oraz budynkiem gospodarczym parterowym z poddaszem użytkowym adoptowanym na mieszkalny, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, o powierzchni użytkowej 115 m2. Nieruchomość jest ogrodzona od frontu ogrodzeniem z prętów metalowych na słupkach z kątowników i rur metalowych osadzonych w betonowej podmurówce wraz z furtką rozwieraną ręcznie oraz bramą przesuwaną automatycznie tej samej konstrukcji. W pozostałej części ogrodzona siatką rozciągnięta na metalowych słupkach osadzonych w betonowej podmurówce wraz z bramą konstrukcji metalowej. W części siedliskowej ma urządzone utwardzenia z kostki betonowej i betonu lanego. Nieruchomość porośnięta jest licznymi nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych. Leży na terenach uzbrojonych w sieć energetyczną, wodociągową i gazową. Bezpośrednie sąsiedztwo wycenianej nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowo – zagrodowa oraz tereny niezabudowane.

Suma oszacowania wynosi 307 978,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 205 318,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 797,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 98 1020 4317 0000 5402 0410 3164.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu mieszczącym się pod adresem: Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Anna Stępniewska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Szulborska 3/5/34 (mazowieckie)

Szulborska 3/5/34, 01-104, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 18 885 zł
Cena oszacowania: 25 180 zł

Dom w miejscowości Radom, Drewniana 30 (mazowieckie). Działka numer: 29

Drewniana 30, 26-600, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 115 125 zł
Cena oszacowania: 153 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Kożuszki-Parcel, Kożuszki-Parcel 85/1 (mazowieckie)

Kożuszki-Parcel 85/1, 96-500, Kożuszki-Parcel, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 122 250 zł
Cena oszacowania: 163 000 zł