Dodano dnia: 2022-06-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Drawsko Pomorskie, Juliana Fałata 9 (zachodniopomorskie). Działka numer: 102/3

Juliana Fałata 9, 78-500, Drawsko Pomorskie, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-07
Sygnatura:  Km 1399/19
Obszar działki: 0,0798 ha
Cena wywołania: 239 400 zł
Cena oszacowania: 319 200 zł
Wadium: 31 920 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim

Marek Wójcik

Kancelaria Komornicza, ul. Złoceiniecka 22A,  Drawsko Pomorskie,   78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 94 36 360 43 / fax. 94 36 360 43

Sygnatura: Km 1399/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Drawsku Pomorskim Marek Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-07-2022 o godz. 11:20  w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim z siedzibą przy ul. Jasna 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, pokój II,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** ****** położonej przy  ul.Fałata 9, 78-500 Drawsko Pom. , dla której  Sąd Rejonowy W Drawsku Pom. V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul. ul.Jasna 3, Drawsko Pomorskie, 78-500 Drawsko Pom.)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1D/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 319 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 239 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 920,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 18 1240 3871 1111 0010 1182 2935.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Jasna 3, Drawsko Pomorskie, 78-500  Drawsko Pomorskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marek Wójcik

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Drawsko Pomorskie, Kaliska 23 (zachodniopomorskie). Działka numer: 9/5

Kaliska 23, 78-500, Drawsko Pomorskie, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-10
Cena wywołania: 421 050 zł
Cena oszacowania: 561 400 zł