Dodano dnia: 2022-01-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Dorohucza, Dorohucza 210A (lubelskie). Działka numer: 66/2

Dorohucza 210A, 21-044, Dorohucza, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-23
Sygnatura: KM 531/19
Obszar działki: 0,6800 ha
Cena wywołania: 181 333 zł
Cena oszacowania: 272 000 zł
Wadium: 27 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Jarosław Zuń

Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie , Wrońska 2, Lublin, 20-327 Lublin

tel. 81 746 21 21 / fax.

Sygnatura: KM 531/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Gmina Trawniki ,Dorohucza, 21-044 Trawniki, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w powiecie świdnickim, gm. Trawniki, w miejscowości Dorohucza, obręb ewidencyjny nr 0003 działka nr ew. 66/2 o powierzchni 0,6800 ha o kształcie wąskiego prostokąta. Nieruchomość zabudowana: - budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym; budynek o 2 kondygnacjach naziemnych (parter i poddasze użytkowe) wymurowanym z bloczków oraz cegły, o pow. zab. ok 120,00 m2 ; - budynkiem niemieszkalnym, jednokondygnacyjnym z 1981r. wymurowanym z pustaków o pow. ok. 12 m2 usytuowanym na tyłach budynku mieszkalnego. Zdjęcia - plany nieruchomości dostępne na stronie kancelarii: www.komornik-lublin-zun.pl

Suma oszacowania wynosi 272 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 204 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek komornika w Banku PEKAO S.A.  nr 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jarosław Zuń

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Pawłówka, Pawłówka (lubelskie). Działki numer: 401, 817, 812, 403, 402, 400, 819/1, 968, 718, 217/1, 217/2, 567, 708/1, 272, 273, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 663, 664, 707/1, 85...

Pawłówka, 22-640, Pawłówka, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 195 209 zł
Cena oszacowania: 260 278 zł

Grunt w miejscowości Wólka Husińska, Wólka Husińska (lubelskie). Działka numer: 121

Wólka Husińska, 22-440, Wólka Husińska, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 7 500 zł
Cena oszacowania: 10 000 zł

Dom w miejscowości Zakościelne, Zakościelne (lubelskie). Działki numer: 741/2, 741/1

Zakościelne, 23-250, Zakościelne, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 50 475 zł
Cena oszacowania: 67 300 zł