Dodano dnia: 2021-11-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Domaradz, Domaradz 22 (opolskie). Działka numer: 614/5

Domaradz 22, 46-034, Domaradz - Kozuby, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-22
Sygnatura:  Km 3572/15
Obszar działki: 5781,00 m2
Cena wywołania: 84 867 zł
Cena oszacowania: 127 300 zł
Wadium: 12 730 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku

Maciej Kaczmarzyk

Kancelaria Komornicza, ul. Wolności 12, Kluczbork,  46-203 Kluczbork

tel. 0048 77 414 26 55  / fax. 0048 77 414 26 55

Sygnatura: Km 3572/15
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-02-2022 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15, 46-200 Kluczbork, pokój 12,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********* ******** położonej przy  , 46-034 Domaradz - Kozuby, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. M. Curie - Skłodowskiej 15, Kluczbork, 46-200 Kluczbork)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 127 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 84 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 730,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS WOŁCZYN 59 8876 0009 0035 7205 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15, Kluczbork, 46-200  Kluczbork.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Maciej Kaczmarzyk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kluczbork, Generała Józefa Bema 9/1 (opolskie)

Generała Józefa Bema 9/1, 46-200, Kluczbork, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-09-06
Cena wywołania: 192 750 zł
Cena oszacowania: 257 000 zł

Dom w miejscowości Nysa, Orląt Lwowskich 54C (opolskie). Działka numer: 40/8

Orląt Lwowskich 54C, 48-300, Nysa, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-09-02
Cena wywołania: 87 178 zł
Cena oszacowania: 130 767 zł

Grunt w miejscowości Domaradzka Kuźnia, Domaradzka Kuźnia (opolskie). Działka numer: 1081

Domaradzka Kuźnia, 46-034, Domaradzka Kuźnia, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-21
Cena wywołania: 55 500 zł
Cena oszacowania: 74 000 zł