Dodano dnia: 2022-06-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Domaników, Domaników 6 (wielkopolskie). Działka numer: 67

Domaników 6, 62-652, Domaników, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-21
Sygnatura: KM 477/20
Obszar działki: 0,1200 ha
Cena wywołania: 200 874 zł
Cena oszacowania: 267 833 zł
Wadium: 26 784 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kole

Jarosław Figura

Kancelaria Komornicza, Sienkiewicza 30, Koło, 62-600 Koło

tel. 632735426 / fax.

Sygnatura: KM 477/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-06-2022 o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy Włocławska 4, 62-600 Koło, pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy 6,Domaników, 62-652 Chodów, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 67 o pow. 0,1200 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 157,10 m2 z bezpośrednim dojazdem do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy , częściowo podpiwniczony z poddaszem .Nieruchomość ogrodzona i zagospodarowana, doprowadzone wszystkie media.

Suma oszacowania wynosi 267 833,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 200 874,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 783,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP KOŁO 47 1020 2762 0000 1902 0002 5387.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jarosław Figura

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Poznań, Szeherezady 59 (wielkopolskie). Działka numer: 3/27

Szeherezady 59, 60-194, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 371 250 zł
Cena oszacowania: 495 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Podbielsko, Podbielsko 95 (wielkopolskie)

Podbielsko 95, 62-436, Podbielsko, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 245 333 zł
Cena oszacowania: 368 000 zł

Grunt w miejscowości Licheń Stary, Licheń Stary (wielkopolskie). Działka numer: 587

Licheń Stary, 62-563, Licheń Stary, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 145 500 zł
Cena oszacowania: 194 000 zł