Dodano dnia: 2021-11-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Dobrzyńska, Dobrzyńska 10/5 (mazowieckie). Działka numer: 441

Dobrzyńska 10, 09-400, Płock, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-09
Sygnatura:  Km 136/19
Obszar działki: 212,00 m2
Cena wywołania: 166 725 zł
Wadium: 22 230 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Tomasz Peda

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 3, Płock,  09-402 Płock

tel. 24 2622430 / fax. 24 2688679

Sygnatura: Km 136/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Peda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-12-2021 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy Kilińskiego 10B, 09-402 , pokój 114,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Agnieszka Maria Laszczyk położonej przy Dobrzyńska 10/5, 09-400 Płock, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. pl. Narutowicza 6, Płock, 09-400 Płock)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej prawo własności do nieruchomości gruntowej, położonej w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 10/5, obręb Łukasiewicza, powiat płocki, woj. mazowieckie, oznaczonej w ew. gr. nr 441 o pow. 212 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym z lat 60-tych w zabudowie szeregowej, o pow. uż. 80,95 m2, pow. zab. 54 m2, pow. całk. 122,83 m2, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Działka ogrodzona od strony ogrodu, obsiana trawą z nasadzeniami, z przyłączoną infrastrukturą techniczną w zakresie: energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja gminna, sieć c.o., sieć gazowa w ulicy. Wg MPZP/SUiKZP miasta Płock nieruchomość położona na obszarach o dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej. Stan prawny uregulowany w księdze wieczystej nr PL1P/xxxxxxxx/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Właściciel nieruchomości: udział 1/1 Agnieszka Maria Laszczyk.

Suma oszacowania wynosi 222 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 166 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 230,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 85 2030 0045 1110 0000 0203 0240.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kilińskiego 10B, 09-402  Płock.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Peda

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Płock, Kostrogaj (mazowieckie)

Kostrogaj, 09-402, Płock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-20
e-licytacja
Cena wywołania: 9 077 867 zł
Cena oszacowania: 13 616 800 zł

Dom w miejscowości Płock, Wilcza 3 (mazowieckie). Działka numer: 2577/5

Wilcza 3, 09-408, Płock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 90 933 zł
Cena oszacowania: 170 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Płock, Rajmunda Rembielińskiego 13/65 (mazowieckie)

Rajmunda Rembielińskiego 13/65, 09-418, Płock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 35 875 zł
Cena oszacowania: 47 833 zł