Dodano dnia: 2022-05-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Dłużyna, Dłużyna 22 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 97/2

Dłużyna 22, 82-310, Dłużyna, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-29
Sygnatura: Km 4126/14
Obszar działki: 0,1592 ha
Cena wywołania: 51 000 zł
Cena oszacowania: 68 000 zł
Wadium: 6 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

Sygnatura: Km 4126/14

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-07-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 223, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Dłużyna 22, 82-310 Elbląg, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa to działka nr 97/2 o obszarze 0,1592 ha, zabudowana dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni zabudowy 119,00 m2, położona w miejscowości Dłużyna, numer budynku 22, gmina Elbląg, powiat elbląski, województwo warmińsko – mazurskie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą gruntową nr EL1E/xxxxxxxx/9. Nieruchomość posiada urządzony wjazd z ulicy stanowiącej drogę publicznej. Natężenie ruchu na ulicy niewielkie, związane głównie z dojazdami mieszkańców. Ulica jest drogą dwukierunkową o nawierzchni asfaltowej. Chodniki i pobocza nie są urządzone. Przeciętny dostęp do środków komunikacji publicznej.

Suma oszacowania wynosi 68 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jacek Bortnik

więcej informacji na:

www.komornik-bortnik.pl 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Giżycko, Spytkowo 26a (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 93

Spytkowo 26a, 11-500, Giżycko, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-30
Cena wywołania: 255 200 zł
Cena oszacowania: 382 800 zł

Dom w miejscowości Ostróda, Graniczna 51 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 478/13

Graniczna 51, 14-100, Ostróda, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 613 275 zł
Cena oszacowania: 817 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Piecki, Wolności 4C/6 (warmińsko-mazurskie)

Wolności 4C/6, 11-710, Piecki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 215 066 zł
Cena oszacowania: 322 600 zł