Dodano dnia: 2021-12-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Darłowo, ul. Skalskiego 17 (zachodniopomorskie). Działka numer: 150/2

ul. Skalskiego 17, 76-150, Darłowo, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-21
Sygnatura:  Km 138/21
Obszar działki: 0,0486 ha
Cena wywołania: 187 360 zł
Cena oszacowania: 249 813 zł
Wadium: 24 982 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Marek Winnicki

Kancelaria Komornicza, Szymanowskiego 14, Koszalin,  75-573 Koszalin

tel. 943426143 / fax. 943426143

Sygnatura: Km 138/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Marek Winnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie z siedzibą przy Andersa 34, 75-950 Koszalin, pokój 4A,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********** *************** *************** położonej przy ul.Skalskiego 17, 76-150 Darłowo, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Andersa 34, Koszalin, 75-950 Koszalin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/xxxxxxxx/3.

Suma oszacowania wynosi 249 813,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 187 359,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 981,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski 16 1020 2791 0000 7202 0191 0140.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Andersa 34, Koszalin, 75-950  Koszalin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marek Winnicki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Darłowo, Stanisława Wyspiańskiego 25A/7 (zachodniopomorskie)

Stanisława Wyspiańskiego 25A/7, 76-150, Darłowo, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 145 620 zł
Cena oszacowania: 218 430 zł