Dodano dnia: 2021-11-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Dankowice, ul. Rynkowa 8 (śląskie). Działka numer: 850/5

ul. Rynkowa 8, 43-331, Dankowice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-14
Sygnatura:  KMP 85/11
Obszar działki: 0,0185 ha
Cena wywołania: 54 667 zł
Cena oszacowania: 82 000 zł
Wadium: 8 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej

Ireneusz Janoszek

Kancelaria Komornicza, Warszawska 3/7, Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 338168826 / fax. 338168826

Sygnatura: KMP 85/11

 

OBWIESZCZENIE  O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Ireneusz Janoszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 14-01-2022 o godz. 13:15 w w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej z siedzibą przy Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 10,  

odbędzie się

 druga licytacja  nieruchomości 

 

położonego/ej przy Góra 8, Dankowice,  43-331 Wilamowice, dla którego/ej Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BB1B/xxxxxxxx/1.

 

Suma oszacowania wynosi 82 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 54 667,00 .

 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 200,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania,najpóźniej w dniu poprzedzającym przetargw kancelarii komornika. Po tym czasie wadium nie będzie przyjmowane.

Rękojmię można złożyć w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Bielsku-Białej 95 1020 1390 0000 6302 0018 3285.

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Ireneusz Janoszek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Złożeniec, Pustkowie (śląskie). Działki numer: 1317/3, 1317/1

Pustkowie, 42-436, Złożeniec, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 49 200 zł
Cena oszacowania: 65 600 zł

Mieszkanie w miejscowości Zawiercie, Szymańskiego 24/12 (śląskie)

Szymańskiego 24/12, 42-400, Zawiercie, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-04-12
Cena wywołania: 178 725 zł
Cena oszacowania: 238 300 zł

Grunt w miejscowości Sosnowiec, Rozwojowa (śląskie). Działka numer: 4096

Rozwojowa, 41-200, Sosnowiec, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 24 750 zł
Cena oszacowania: 33 000 zł