Dodano dnia: 2022-06-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Damasławek, Piotrkowicka 16 (wielkopolskie). Działka numer: 188

Piotrkowicka 16, 62-110, Damasławek, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-13
Sygnatura: Km 626/19
Obszar działki: 0,8256 ha
Cena wywołania: 154 635 zł
Cena oszacowania: 206 180 zł
Wadium: 20 618 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu

Piotr Szpotański

Kancelaria Komornicza, Średnia 30, Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec

tel. 672685122 / fax. 672685122

Sygnatura: Km 626/19

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Piotr Szpotański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-09-2022 o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Wągrowcu z siedzibą przy Kościuszki 18, 62-100 Wągrowiec, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Piotrkowicka 16, 62-110 Damasławek, dla którego Sąd Rejonowy w Wągrowcu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1B/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Działka nr 188 o powierzchni 0,8256ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 132,46 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni użytkowej 24m2 i 17,60 m2. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 206 180,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 154 635,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 618,00 zł. Rękojmia powinna być złożona . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Poznaniu 63 1020 4027 0000 1502 0853 5439.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.  do godz.  oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Piotr Szpotański

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bierzglin, Bierzglin 29b/2 (wielkopolskie)

Bierzglin 29b/2, 62-302, Bierzglin, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 83 500 zł
Cena oszacowania: 125 250 zł

Dom w miejscowości Szelejewo Pierwsze, Szelejewo Pierwsze 74C (wielkopolskie). Działka numer: 275/2

Szelejewo Pierwsze 74C, 63-820, Szelejewo Pierwsze, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 242 324 zł
Cena oszacowania: 323 099 zł

Grunt w miejscowości Jaraczewo, Golska (wielkopolskie). Działka numer: 478

Golska, 63-233, Jaraczewo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 18 125 zł
Cena oszacowania: 24 167 zł