Dodano dnia: 2022-06-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Dąbrowa Tarnowska, Batalionów Chłopskich 32A (małopolskie). Działki numer: 410/6, 410/4, 410/5, 410/9

Batalionów Chłopskich 32A, 33-200, Dąbrowa Tarnowska, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-30
Sygnatura:  Km 550/16
Powierzchnia: 0,0506 ha+0,0499 ha+0,0504 ha+0,0210 ha
Cena wywołania: 740 415 zł
Cena oszacowania: 987 220 zł
Wadium: 98 722 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej

Jerzy Streb

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 14,  Dąbrowa Tarnowska,   33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel. 14 642 35 40 / fax. 14 642 35 40

Sygnatura: Km 550/16

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-06-2022 o godz. 10:30  w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą przy Jakuba Bojki 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, pokój nr 213,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ***************

 położonej przy  Batalionów Chłopskich 32A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska , dla której  Sąd Rejonowy Dąbrowa Tarnowska  (adres: ul. Jakuba Bojki 2, Dąbrowa Tarnowska,  33-200 Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1D/xxxxxxxx/2, TR1D/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Działa nr 410/4 o pow. 0,0506 ha, dz. nr 410/5 o pow. 0,0499 ha, dz. nr 410/6 o pow. 0,0504 ha, dz. nr 410/9 o pow. zabudowane budynkiem produkcyjno mieszkalnym murowanym o łącznej powierzchni użytkowej 1.165,66 m2

Suma oszacowania wynosi 987 220,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 740 415,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 98 722,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. II O/TARNÓW 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Jakuba Bojki 2, Dąbrowa Tarnowska, 33-200  Dąbrowa Tarnowska.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jerzy Streb

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Ratajów, Ratajów (małopolskie). Działka numer: 97/4

Ratajów, 32-090, Ratajów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-11
Cena wywołania: 298 838 zł
Cena oszacowania: 448 257 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Kraków, Torfowa 10/Garaż G (małopolskie)

Torfowa 10/Garaż G, 30-384, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 26 787 zł
Cena oszacowania: 35 717 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Tarnów, Vetulani 35/1 (małopolskie)

Vetulani 35/1, 33-100, Tarnów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 42 329 zł
Cena oszacowania: 56 439 zł