Dodano dnia: 2022-05-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Zachodnia 107 (śląskie). Działka numer: 342/1

Zachodnia 107, 42-520, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-22
Sygnatura: KM 2562/17 i inne
Obszar działki: 0,1003 ha
Cena wywołania: 315 563 zł
Cena oszacowania: 420 750 zł
Wadium: 42 075 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej

Aleksandra Michalak - Tłomak

Kancelaria Komornicza, Majakowskiego 7, Dąbrowa Górnicza, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 322626470 / fax. 322626470

Sygnatura: KM 2562/17 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Aleksandra Michalak - Tłomak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-07-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy Graniczna 23 , 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój 214, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do *** **** , **** *** , **** **** położonej przy Zachodnia 107, 42-520 M. Dąbrowa Górnicza, dla której SĄD REJONOWY DĄBROWA GÓRNICZA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1D/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Działka nr 342/1 o powierzchni 1003m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym nr ew. 288 o pow. 59,64m2, budynkiem mieszkalnym nr ew. 289 o pow. użytkowej 118,44 m2, budynkiem gospodarczym nr ew. 291 o powierzchni zabudowy 23m2 i budynkiem gospodarczym nr ew. 292 o powierzchni zabudowy 76m2. Kształt działki regularny, teren płaski, teren posesji ogrodzony, zieleń zagospodarowana. Bezpośredni dostęp do ul. Zachodniej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ta terenie nieruchomości nie obowiązuje. Zgodnie z studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza (uchwała RM nr XXIII/374/2008 z dnia 30.01.2008 r.) teren nieruchomości opisany symbolem 18MN1 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zgodnie z księgą wieczystą położenie nieruchomości ul. Zachodnia 105 i 107, co ma związek z okolicznością, iż usytuowane są dwa budynki mieszkalne. UWAGA PRZEDMIOTEM LICYTACJI JEST UDZIAŁ 11/12 W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI. Udział 9/12 stanowi własność dłużnika , udział 1/12 stanowi własność dłużnika *** ***, udział 1/12 stanowi własność dłużnika *** *****. Postępowania połączone zgodnie z art. 926 kpc.

Suma oszacowania wynosi 420 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 315 562,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 075,00 zł. . Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można wpłacić na rachunek komornika: 27105013601000009031730022 ING BANK Śląski SA

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Aleksandra Michalak - Tłomak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza (śląskie)

Dąbrowa Górnicza, 41-330, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 94 875 zł
Cena oszacowania: 126 500 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza (śląskie)

Dąbrowa Górnicza, 41-330, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 487 725 zł
Cena oszacowania: 650 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Ofiar Katynia 78f/1 (śląskie)

Ofiar Katynia 78f/1, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 171 000 zł
Cena oszacowania: 228 000 zł