Dodano dnia: 2022-05-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Pomłynie 22 (śląskie). Działka numer: 436/18

Pomłynie 22, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-14
Sygnatura:  1137/20 i inne
Obszar działki: 849 m2
Cena wywołania: 581 250 zł
Cena oszacowania: 775 000 zł
Wadium: 77 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej

Aleksandra Michalak - Tłomak

Kancelaria Komornicza, Majakowskiego 7,  Dąbrowa Górnicza,   41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 322626470 / fax. 322626470

Sygnatura: 1137/20 i inne

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Dąbrowie Górniczej Aleksandra Michalak - Tłomak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 14.07.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  Pomłynie 22, 42-520 Dąbrowa Górnicza, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej (adres: ul. Graniczna 23, Dąbrowa Górnicza, 41-300 Dąbrowa Górnicza) prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1D/xxxxxxxx/6.

Opis nieruchomości:
Działka o numerze 436/18 karta mapy 3 i powierzchni 849 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 175,40 m2 z wbudowanym garażem. Kształt działki nieregularny, zwarty, teren o lekkim nachyleniu w kierunku południowym. Teren ogrodzony, zieleń zagospodarowana. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do ul. Pomłynie. Budynek mieszkalny wzniesiony w technologii tradycyjnej, parter i poddasze użytkowe, niepodpiwiniczony. Program użytkowy wraz z powierzchnią pomieszczeń w operacie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren nieruchomości w obszarze "39MN" - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami jako funkcją uzupełniającą.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  21.07.2022 o godzinie: 14.00 .

Suma oszacowania wynosi 775 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 581 250,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 500,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 27 1050 1360 1000 0090 3173 0022 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Aleksandra Michalak - Tłomak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Aleja Józefa Piłsudskiego 36/391 (śląskie)

Aleja Józefa Piłsudskiego 36/391, 41-303, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 184 875 zł
Cena oszacowania: 246 500 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza (śląskie)

Dąbrowa Górnicza, 41-330, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 487 725 zł
Cena oszacowania: 650 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Ofiar Katynia 78f/1 (śląskie)

Ofiar Katynia 78f/1, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 171 000 zł
Cena oszacowania: 228 000 zł