Dodano dnia: 2021-12-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Czosnów, ul. Strażacka 50 (mazowieckie). Działka numer: 326

ul. Strażacka 50, 05-152, Czosnów, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-22
Sygnatura:  Km 8/20 i 160/20
Obszar działki: 0,7800 ha
Cena wywołania: 232 601 zł
Cena oszacowania: 348 901 zł
Wadium: 34 891 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim

Przemysław Balcerzak

Kancelaria Komornicza, Partyzantów 11, Nowy Dwór Mazowiecki,  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel.  780-081-551 / fax. 

Sygnatura: Km 8/20 i 160/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Przemysław Balcerzak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-02-2022 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********* *********** położonej przy Strażacka 50, 05-152 Czosnów, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Chemików 1B/05-100, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Mazowieckiprowadzi księgę wieczystą o numerze WA1N/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział 1/2 na nieruchomość (grunty rolne zabudowane) o powierzchni 7 800,00 m2, zabudowana 3 budynkami. Pierwszy budynek jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni 53,00 m2 (w tym powierzchni użytkowej 42,40 m2). Pozostałe 2 budynki są budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 70,00 m2 i 235,00 m2. Nieruchomość stanowi współwłasność dłużnika: Robert Trzpioła (udział w wysokości 1/2), oraz pani Wacławy Trzpioła (udział w wysokości 1/2). Licytacja dotyczy wyłącznie udziału na nieruchomości (udział w wysokości 1/2) stanowiącego własność dłużnika Robert Trzpioła.

Suma oszacowania wynosi 348 901,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 232 600,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 890,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 52 1600 1462 1822 3400 4000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Słowackiego 19, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100  Nowy Dwór Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Przemysław Balcerzak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Warszawa, Jurija Gagarina (mazowieckie). Działka numer: 12/11

Jurija Gagarina, 00-754, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 1 969 500 zł
Cena oszacowania: 1 744 500 zł

Dom w miejscowości Boża Wola, Parkowa 33 (mazowieckie)

Parkowa 33, 96-314, Boża Wola, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 912 375 zł
Cena oszacowania: 1 216 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Grodzisk Mazowiecki, Rusałki 12/19 (mazowieckie)

Rusałki 12/19, 05-825, Grodzisk Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 444 675 zł
Cena oszacowania: 592 900 zł