Dodano dnia: 2022-03-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Człuchów, Aleja Wojska Polskiego 58F (pomorskie). Działka numer: 15/5

Aleja Wojska Polskiego 58F, 77-300, Człuchów, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-26
Sygnatura:  Km 1450/18
Obszar działki: 0,0432 ha
Cena wywołania: 362 475 zł
Cena oszacowania: 483 300 zł
Wadium: 48 330 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie

Irena Ochocińska

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 3/1, Człuchów,  77-300 Człuchów

tel. 598345076 / fax. 598345417

Sygnatura: Km 1450/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie Irena Ochocińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Człuchowie z siedzibą przy Szczecińska 1, 77-300 Człuchów,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ***** ************** położonej przy Bema , 77-300 Człuchów, dla której Sąd Rejonowy w Człuchowie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Szczecińska 1, Człuchów, 77-300 Człuchów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1Z/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 483 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 362 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 330,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Człuchowie 68 9326 0006 0013 7041 3000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Szczecińska 1, Człuchów, 77-300  Człuchów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Irena Ochocińska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Człuchów, Płonica (pomorskie)

Płonica, 77-300, Człuchów, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 461 625 zł
Cena oszacowania: 615 500 zł